PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tukien myöntämisestä perheille koulunkäyntimenoihin


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tukien myöntämisestä perheille koulunkäyntimenoihin   
B8‑0072/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että strategisesti tärkeällä koulutusalalla Euroopan unionilla on valtuudet tukea, sovittaa yhteen ja täydentää jäsenvaltioiden toimia suhteellisuus-ja toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että perheille koulumaksuista sekä oppikirjoista ja muusta oppimateriaalista koituvat kustannukset kasvavat joka vuosi (Italiassa perheet käyttävät jokaista lasta kohti keskimäärin 526 euroa koulutarvikkeisiin – summa on kasvanut 0,8 prosenttia viime vuodesta – sekä 456,90 euroa kirjoihin ja sanakirjoihin italialaisen kuluttajajärjestön Osservatorio Federconsumatorin mukaan);

C.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot suovat jo perheille verohelpotuksia ja -vähennyksiä niiden auttamiseksi selviytymään koulunkäyntimenoista;

D.  ottaa huomioon, että koulutusala on äärimmäisen tärkeä kaikkien lasten kasvun, kehityksen ja kasvatuksen kannalta;

1.  kehottaa Euroopan parlamenttia harkitsemaan mahdollisuutta ottaa jäsenvaltioiden toimien täydentämiseksi ja yhteensovittamiseksi käyttöön tukia ja taloudellisia helpotuksia tai muita toimenpiteitä, jotta voidaan auttaa perheitä ja varsinkin niitä, joilla on taloudellisia vaikeuksia, selviytymään lasten koulunkäyntimenoista ja varmistamaan näille kunnollisen koulutuksen.

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus