TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 120kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le liúntais teaghlaigh a thabhairt isteach chun costais scolaíochta a chumhdach


Aldo Patriciello

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le liúntais teaghlaigh a thabhairt isteach chun costais scolaíochta a chumhdach   
B8‑0072/2019

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go bhfuil sé ar chumas an Aontais Eorpaigh, de bhua phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta, tacaíocht a thabhairt do réimse straitéiseach an oideachais, é a chomhordú agus é a chur i gcrích;

B.  de bhrí, gach bliain, go mbíonn ar gach teaghlach níos mó a chaitheamh ar tháillí cláraithe, ar ábhair scoile agus ar leabhair (de réir Osservatorio Federconsumatori, san Iodáil i mbliana, caithfear € 526 ar an meán ar ábhair scoile in aghaidh an linbh – arb ionann sin agus méadú 0,8% ar chaiteachas na bliana anuraidh – agus € 456,90 ar leabhair agus ar fhoclóirí);

C.  de bhrí, chun costais scoile a laghdú, go dtugann na Ballstáit tacaíocht cheana do theaghlaigh trí bhíthin faoiseamh agus asbhaintí cánach;

D.  de bhrí go bhfuil an t-oideachas fíorthábhachtach d’fhás, d’fhorbairt agus d’oiliúint gach linbh;

1.  Á iarraidh ar Pharlaimint na hEorpa, d’fhonn gníomhaíocht na mBallstát a fhorlíonadh agus a chomhlánú, breithniú a dhéanamh i dtaobh na féidearthachta go dtabharfaí isteach fóirdheontais, sochair eacnamaíocha, nó bearta eile lena bhféadfaí rannchuidiú le laghdú a dhéanamh ar na costais a bhíonn le seasamh ag teaghlaigh, go háirithe acu siúd atá ar bheagán airgid, chun a áirithiú go gcuirtear oideachas cuí oiriúnach ar a gclann.

An nuashonrú is déanaí: 28 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil