PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl išmokų šeimoms už mokyklines išlaidas nustatymo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl išmokų šeimoms už mokyklines išlaidas nustatymo   
B8‑0072/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus Europos Sąjunga strateginėje švietimo srityje turi paramos, koordinavimo ir papildymo kompetenciją;

B.  kadangi kasmet stebimas išlaidų, kurias kiekviena šeima patiria užrašydama vaikus į mokyklas, pirkdama mokymo priemones ir knygas, augimas (vartotojų teisių gynimo asociacijos „Federconsumatori“ duomenimis, Italijoje kiekvieno moksleivio mokykliniam krepšeliui išleidžiama vidutiniškai 526 eurai, t. y. 0,8 proc. daugiau, palyginti su praėjusiais metais, ir 456,90 eurų knygoms ir žodynams);

C.  kadangi valstybės narės jau remia šeimas teikdamos mokesčių lengvatas ir galimybes susigrąžinti mokesčius, kad būtų sumažintos išlaidos mokyklai;

D.  kadangi švietimo sektorius turi ypač didelę reikšmę kiekvieno vaiko augimui, raidai ir formavimuisi;

1.  ragina Europos Parlamentą svarstyti galimybę, papildant valstybių narių veiklą ir ją koordinuojant, pradėti taikyti išmokas, ekonomines lengvatas ar kitas priemones, kuriomis galima padėti mažinti išlaidas, kurias šeimos, ypač turinčios ekonominių sunkumų, patiria norėdamos užtikrinti savo vaikams tinkamą ir visavertį išsilavinimą.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas