REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 131kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ģimenēm paredzētu pabalstu ieviešanu skolas izdevumu segšanai


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģimenēm paredzētu pabalstu ieviešanu skolas izdevumu segšanai   
B8‑0072/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropas Savienības kompetencē ir atbalstīt, koordinēt un papildināt valstu darbības stratēģiski nozīmīgajā izglītības nozarē, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu;

B.  tā kā ik gadu pieaug izmaksas, kas ikvienai ģimenei jāsedz par reģistrāciju, mācību materiāliem un grāmatām (saskaņā ar organizācijas “L'Osservatorio della Federconsumatori” datiem Itālijā par katra skolēna mācību piederumiem vidēji būs jāmaksā 526 EUR, kas ir par 0,8 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, un par grāmatām un vārdnīcām — 456,90 EUR);

C.  tā kā dalībvalstis jau atbalsta ģimenes, paredzot nodokļu un citus atvieglojumus, lai samazinātu ar skolu saistītos izdevumus;

D.  tā kā izglītībai ir ārkārtīgi liela nozīme ikviena bērna augšanā, attīstībā un audzināšanā,

1.  aicina Eiropas Parlamentu apsvērt iespēju, papildinot dalībvalstu rīcību un koordinējot to, ieviest pabalstus, ekonomiskus atvieglojumus vai citus pasākumus, kas varētu palīdzēt samazināt izmaksas, kas ģimenēm, jo īpaši tām, kuras nonākušas ekonomiskās grūtībās, jāsedz, lai nodrošinātu saviem bērniem pienācīgu un atbilstošu izglītību.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. februārisJuridisks paziņojums