ONTWERPRESOLUTIE
PDF 123kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de invoering van financiële steun aan gezinnen voor schoolkosten


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de invoering van financiële steun aan gezinnen voor schoolkosten   
B8‑0072/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie op het belangrijke gebied van onderwijs een ondersteunende, coördinerende en aanvullende bevoegdheid heeft, op grond van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid;

B.  overwegende dat voor elk gezin de inschrijfkosten en de kosten voor lesmateriaal en schoolboeken elk jaar hoger worden (volgens het waarnemingscentrum Federconsumatori, een Italiaanse consumentenvereniging, kosten schoolspullen in Italië gemiddeld 526 EUR per kind, een stijging van 0,8 % ten opzichte van vorig jaar, en kosten boeken en woordenboeken gemiddeld 456,90 EUR per kind);

C.  overwegende dat de lidstaten gezinnen reeds ondersteunen door middel van belastingvoordelen en aftrekregelingen, om de schoolkosten te verlagen;

D.  overwegende dat onderwijs zeer belangrijk is voor de groei, ontwikkeling en vorming van elk kind;

1.  verzoekt het Europees Parlement te overwegen om tegemoetkomingen, economische voordelen of andere maatregelen in te voeren om met name voor gezinnen die moeilijk rond kunnen komen de kosten voor goed en geschikt onderwijs te verlagen, en zo de inspanningen/maatregelen van de lidstaten aan te vullen en beter met elkaar in overeenstemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling