PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wprowadzenia dodatków rodzinnych na wydatki szkolne


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia dodatków rodzinnych na wydatki szkolne   
B8‑0072/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska posiada kompetencje do wspierania, koordynowania i uzupełniania strategicznych obszarów edukacji, zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności;

B.  mając na uwadze, że – według Obserwatorium Federacji Konsumentów – co roku wzrasta poziom wydatków każdej rodziny na opłaty wpisowe, materiały dydaktyczne i książki (we Włoszech na każde dziecko wydaje się 526 euro na artykuły szkolne – wzrost o 0,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym – oraz 456,90 euro na książki i słowniki);

C.  mając na uwadze, że państwa członkowskie już wspierają rodziny poprzez ulgi i odliczenia podatkowe w celu zmniejszenia wydatków na edukację;

D.  mając na uwadze, że edukacja jest niezwykle ważna dla wzrostu, rozwoju i kształtowania każdego dziecka;

1.  wzywa Parlament Europejski do rozważenia możliwości wprowadzenia dodatków, zasiłków lub innych środków, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez rodziny, zwłaszcza te znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, związanych z zapewnieniem ich dzieciom sprawiedliwego i odpowiedniego wykształcenia; środki te uzupełniałyby i koordynowały działania państw członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna