PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la introducerea unor ajutoare destinate familiilor pentru cheltuielile de școlarizare


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la introducerea unor ajutoare destinate familiilor pentru cheltuielile de școlarizare   
B8‑0072/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană are, în temeiul principiilor subsidiarității și proporționalității, competențe de sprijin, coordonare și completare în domeniul educației, care este un sector strategic;

B.  întrucât se înregistrează anual o creștere a cheltuielilor pe care trebuie să le suporte familiile pentru taxele de înscriere la școală, materiale didactice și manuale (în Italia, pentru fiecare copil se vor cheltui, în medie, 526 euro pe rechizite – ceea ce reprezintă o creștere cu 0,8 % față de anul trecut – și 456,90 euro pe cărți și dicționare, conform datelor Osservatorio Federconsumatori);

C.  întrucât statele membre susțin deja familiile prin intermediul unor avantaje și deduceri fiscale, în scopul de a reduce cheltuielile cu educația;

D.  întrucât educația este un sector esențial pentru creșterea, dezvoltarea și formarea tuturor copiilor;

1.  invită Parlamentul European să ia în considerare posibilitatea introducerii unor alocații, avantaje economice sau alte măsuri care să poată contribui la reducerea costurilor pe care familiile, mai ales cele aflate în dificultate, trebuie să le suporte pentru a garanta o educație corectă și adecvată copiilor lor, completând și coordonând astfel acțiunea statelor membre.

Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică