PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 47k
11.1.2019
PE631.668v01-00
 
B8-0072/2019

v skladu s členom 133 Poslovnika


o uvedbi subvencij družinam za stroške šolanja


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uvedbi subvencij družinam za stroške šolanja  
B8-0072/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker ima Evropska unija na podlagi načela subsidiarnosti in sorazmernosti pristojnost za podpiranje, usklajevanje in dopolnjevanje strateškega sektorja izobraževanja;

B.  ker so stroški, ki jih imajo družine za šolnino, učno gradivo in knjige vsako leto višji (po podatkih združenja Federconsumatori bo treba v Italiji za šolske potrebščine odšteti v povprečju 526 eurov za vsakega otroka– 0,8 % več kot lani – ter 456,90 eurov za knjige in slovarje);

C.  ker države članice že pomagajo družinam prek davčnih olajšav, da bi se jim znižali stroški, povezani s šolanjem;

D.  ker je izobrazba izredno pomemben dejavnik za otrokovo rast, razvoj in oblikovanje osebnosti;

1.  poziva Evropski parlament k razmisleku o uvedbi subvencij, ekonomskih olajšav in drugih ukrepov, ki bi lahko dopolnjevali prispevek držav članic in ga usklajevali, da bi se zmanjšali stroški družin, zlasti tistih, ki imajo ekonomske težave, za zagotavljanje primernega in ustreznega izobraževanja otrokom.

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo