Procedūra : 2019/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0082/2019

Pateikti tekstai :

B8-0082/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0061

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 145kWORD 44k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2019/2543(RSP))  
B8-0082/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(1), 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija(2) ir 2018 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3),

  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę rinkimai buvo surengti nesilaikant patikimo proceso būtiniausių tarptautinių standartų ir nebuvo laikomasi politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo ir teisinės valstybės principų; kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis valstybėmis ir regioninėmis organizacijomis nepripažino nei rinkimų, nei taikant tokį neteisėtą procesą įsteigtų valdžios institucijų;

B.  kadangi 2019 m. sausio 10 d Nicolás Maduro neteisėtai ir pažeisdamas konstitucinę tvarką užėmė prezidento valdžią aukščiausiame Teisingumo Teisme;

C.  kadangi 2019 m. sausio 23 d. teisėtai ir demokratiškai išrinktas Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Juan Guaidó prisaikdintas kaip laikinasis Venesuelos prezidentas pagal Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnį;

D.  kadangi Europos Sąjunga ne kartą ragino Venesueloje atkurti demokratiją ir teisinę valstybę vykdant patikimą politinį procesą;

E.  kadangi 2017 m. Europos Parlamentas Venesuelos demokratinei opozicijai ir politiniams kaliniams paskyrė Sacharovo premiją už minties laisvę;

1.  pripažįsta Juan Guaidó teisėtu laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu pagal Venesuelos Konstituciją ir jos 233 straipsnį;

2.  prašo Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu su valstybėmis narėmis laikytis tvirtos, vieningos pozicijos ir pripažinti Juan Guaidó kaip vienintelį teisėtą šalies laikinąjį prezidentą, kol bus surengti nauji rinkimai; palankiai vertina tai, kad daugelis kitų demokratinių valstybių jau pripažino naują laikinąjį prezidento kabinetą;

3.  griežtai smerkia smurtą ir daug gyvybių pareikalavusias žudynes ir reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir draugams; primygtinai ragina faktines Venesuelos valdžios institucijas nutraukti bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma visų pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 31 d.Teisinis pranešimas