Postup : 2019/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0082/2019

Predkladané texty :

B8-0082/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH UZNESENIA
PDF 143kWORD 44k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.683v01-00
 
B8-0082/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8‑0082/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele(1), na uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou(2) a na uznesenie z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(3),

  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely a najmä na jej článok 233;

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže EÚ spolu s ďalšími demokratickými krajinami a regionálnymi organizáciami neuznala tieto voľby ani orgány zavedené týmto nezákonným procesom;

B.  keďže 10. januára 2019 Nicolás Maduro si protiprávne uzurpoval prezidentskú právomoc pred Najvyšším súdom, čo je v rozpore s ústavným poriadkom;

C.  keďže 23. januára 2019 oprávnene a demokraticky zvolený predseda Národného zhromaždenia Juan Guaidó zložil v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely prísahu ako dočasný prezident Venezuely;

D.  keďže Európska únia opakovane vyzvala na obnovenie demokracie a právneho štátu vo Venezuele prostredníctvom dôveryhodného politického procesu;

E.  keďže Európsky parlament udelil v roku 2017 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia demokratickej opozícii a politickým väzňom vo Venezuele;

1.  uznáva pána Guaidóa ako legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s ústavou Venezuely, ako sa uvádza v jej článku 233;

2.  žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby spolu s členskými štátmi prijala silný a jednotný postoj a uznala Juana Guaidóa ako jediného legitímneho dočasného prezidenta krajiny až do vyhlásenia nových volieb; víta skutočnosť, že mnohé ďalšie demokratické štáty už nového dočasného prezidenta uznali;

3.  dôrazne odsudzuje násilie, ktoré vedie k zabíjaniu a stratám na životoch, a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám a priateľom obetí; naliehavo žiada venezuelské orgány, ktoré majú faktickú moc, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv, vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám a zabezpečili plné dodržiavanie všetkých základných slobôd a ľudských práv;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Posledná úprava: 31. januára 2019Právne oznámenie