Procedure : 2019/2543(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0083/2019

Ingediende teksten :

B8-0083/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0061

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 136kWORD 44k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Monica Macovei, Hans‑Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2019/2543(RSP))  
B8‑0083/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela, en met name zijn resolutie van 3 mei 2018 over de verkiezingen in Venezuela(1), zijn resolutie van 5 juli 2018 over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land met Colombia en Brazilië(2), en zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de situatie in Venezuela(3),

–  gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

–  gezien de grondwet van Venezuela, en met name artikel 233,

–  gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) van 19 april 2018 over de situatie in Venezuela,

–  gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat bij de Venezolaanse presidentsverkiezingen van 20 mei 2018 niet is voldaan aan de internationale minimumnormen voor een geloofwaardig verkiezingsproces, politiek pluralisme, democratie, transparantie en de rechtsstaat; overwegende dat de verkiezingen, de uitslag ervan en de autoriteiten die via dit onwettige proces aan de macht zijn gekomen, niet door de EU, andere democratische landen en regionale en internationale organisaties zijn erkend;

B.  overwegende dat Venezuela als gevolg van deze politieke crisis kampt met een ongekende maatschappelijke, economische en humanitaire crisis;

C.  overwegende dat Nicolás Maduro op 10 januari 2019 op onrechtmatige wijze en in overtreding van de grondwettelijke orde voor het Hooggerechtshof de presidentiële macht heeft opgeëist;

D.  overwegende dat de wettig en democratisch gekozen voorzitter van de Nationale Vergadering, Juan Guaidó, zichzelf op 23 januari 2019 uitriep tot interim-president van Venezuela, overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet;

E.  overwegende dat de EU herhaaldelijk heeft aangedrongen op herstel van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela via een geloofwaardig politiek proces;

1.  betuigt zijn solidariteit met het Venezolaanse volk;

2.  erkent Juan Guaidó als rechtmatig interim-president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet;

3.  doet een beroep op de VV/HV en de lidstaten van de EU om een sterk, eendrachtig standpunt in te nemen en Juan Guaidó als enige rechtmatige interim-president van het land te erkennen totdat er nieuwe verkiezingen worden aangekondigd; is ingenomen met het feit dat de nieuwe interim-president reeds door verscheidene democratische staten is erkend;

4.  veroordeelt met kracht het geweld, de moorden en de vele slachtoffers en betuigt zijn oprechte medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers; dringt er bij de Venezolaanse autoriteiten op aan een eind te maken aan de mensenrechtenschendingen, de daders ter verantwoording te roepen, en erop toe te zien dat alle fundamentele vrijheden en mensenrechten volledig worden geëerbiedigd;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige interim-president alsook de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en parlementen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0199.

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0313.

(3)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0436.

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2019Juridische mededeling