Postup : 2019/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0083/2019

Predkladané texty :

B8-0083/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH UZNESENIA
PDF 143kWORD 44k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0082/2019
30.1.2019
PE631.684v01-00
 
B8-0083/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))


Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Monica Macovei, Hans‑Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8‑0083/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie z 3. mája 2018 o prezidentských voľbách vo Venezuele(1), na uznesenie z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach(2) a na uznesenie z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele(3),

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely, najmä na jej článok 233,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o situácii vo Venezuele z 19. apríla 2018,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prezidentské voľby vo Venezuele, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez dodržania minimálnych medzinárodných noriem pre dôveryhodný proces a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže EÚ a ďalšie demokratické krajiny a regionálne a medzinárodné organizácie neuznali tieto voľby, ich výsledok ani orgány zavedené týmto nezákonným procesom;

B.  keďže Venezuela čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze, ktorá je dôsledkom politickej krízy;

C.  keďže 10. januára 2019 si Nicolás Maduro protiprávne a v rozpore s ústavným poriadkom uzurpoval prezidentskú právomoc pred najvyšším súdom;

D.  keďže 23. januára 2019 oprávnene a demokraticky zvolený predseda národného zhromaždenia Juan Guaidó zložil v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely prísahu ako dočasný prezident Venezuely;

E.  keďže EÚ opakovane vyzvala na obnovenie demokracie a právneho štátu vo Venezuele prostredníctvom dôveryhodného politického procesu;

1.  vyjadruje solidaritu s ľudom Venezuely;

2.  uznáva Juana Guaidóa ako legitímneho dočasného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s článkom 233 ústavy Venezuely;

3.  vyzýva PK/VP a členské štáty EÚ, aby zaujali silné a jednotné stanovisko a uznali Juana Guaidóa ako jediného legitímneho dočasného prezidenta krajiny až do vyhlásenia nových volieb; víta skutočnosť, že viaceré demokratické štáty už nového dočasného prezidenta uznali;

4.  dôrazne odsudzuje nedávne násilie, zabíjanie a straty na životoch a vyjadruje úprimnú sústrasť blízkym obetí; naliehavo žiada venezuelské orgány, aby zastavili všetky formy porušovania ľudských práv, vyvodili zodpovednosť voči zodpovedným osobám a zabezpečili plné dodržiavanie všetkých základných slobôd a ľudských práv;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0436.

Posledná úprava: 31. januára 2019Právne oznámenie