Eljárás : 2019/2543(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0086/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0086/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0061

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 137kWORD 47k
30.1.2019
PE631.687v01-00
 
B8-0086/2019

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

benyújtva az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP))


João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP))  
B8‑0086/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ 1945-ös Alapokmánya I. fejezete 1. cikkének (2) bekezdésére, amelynek kifejezett célja, hogy „a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson”,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

–  tekintettel a be nem avatkozásnak az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvére,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC), valamint az Európai Unió állam- és kormányfőinek 2015. június 10–11-i csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozatra, amelyben az aláírók ismételten megerősítették az ENSZ Alapokmányában foglalt valamennyi cél és alapelv, illetve amelletti elkötelezettségüket, hogy támogatnak minden, az államok szuverén egyenlőségének fenntartására irányuló erőfeszítést, és tiszteletben tartják ezen államok területi integritását és politikai függetlenségét,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára,

–  tekintettel a Latin-amerikai Parlament által tett nyilatkozatra, és különösen arra, hogy elutasít minden kísérletet a Venezuelai Bolivári Köztársaság belügyeibe történő közvetlen vagy közvetett külföldi beavatkozásra, továbbá tekintettel a konstruktív párbeszédre történő felhívásaira;

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2018. május 20-án Venezuela alkotmányos, szabad és demokratikus elnök- és regionális törvényhozó tanácsi választásokat tartott; mivel a választásokon 16 párt vett részt, négy jelölt pedig az elnöki tisztségért versengett; mivel csak három ellenzéki párt döntött a választások bojkottálása mellett;

B.  mivel az elnökválasztást az ellenzék kérésére hozták előre; mivel a Dominikai Köztársaságban kidolgozott és a José Luis Rodriguez Zapatero, volt spanyol miniszterelnök által koordinált politikai és választási megállapodást az ellenzék az utolsó pillanatban nem írta alá;

C.  mivel a választások egyenlő, méltányos és átlátható feltételek mellett zajlottak le, egy kiegyensúlyozott Nemzeti Választási Tanács felügyelete alatt, valamennyi résztvevő számára megfelelő garanciákkal;

D.  mivel az illetékes venezuelai hatóságok meghívására 200 független nemzetközi megfigyelő, például José Luis Zapatero, volt spanyol elnök, Marcos Cipriani, Ciprus korábbi külügyminisztere és Jean-Pierre Bel, a francia szenátus volt elnöke vett részt a venezuelai választásokon;

E.  mivel Nicolás Maduro 2018. május 20-án a szavazatok 68%-ával nyerte meg a választásokat;

F.  mivel az ellenzéki pártok részvételével 2018. októberben kormányzósági és 2018. decemberben helyhatósági választásokat tartottak; mivel az ellenzék csak a másik három választással azonos körülmények között tartott elnökválasztást vitatja;

G.  mivel 2019. január 23-án Venezuelában puccskísérletre került sor, melynek alkalmával Juan Guidó az ország ideiglenes elnökévé kiáltotta ki magát; mivel e cselekednek nincs alkotmányos vagy jogi alapja, ugyanis az idézett alkotmányos cikkek rendelkezései nem teljesülnek;

H.  mivel az Egyesült Államok és az úgynevezett Lima-csoport érvényesnek tekinti a puccskísérletet, Juan Guidót az ország ideiglenes elnökeként ismerve el, miközben más országok a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim elnökének Nicolás Madurót ismerik el;

I.  mivel 2019. január 24-én az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) 18 tagja elutasította az Egyesült Államok által támogatott nyilatkozatot, amelyben sürgetik Juan Guaidó ideiglenes elnökként történő elismerését;

J.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsában elutasították a Juan Guaidó államcsínyének támogatására irányuló amerikai javaslatot; mivel a feszültségek enyhítése érdekében a Biztonsági Tanács ehelyett az országban nyílt és inkluzív párbeszédre szólított fel;

K.  mivel a jelenlegi problémák megoldása érdekében több mint 20 ország, köztük az ENSZ Biztonsági Tanács tagjai, a CARICOM tagállamai és sok más ország nyílt és inkluzív párbeszédet szorgalmazott az országban;

L.  mivel Venezuelában az elmúlt években az USA és az EU fokozott gazdasági és pénzügyi szankcióinak következtében rendkívüli mértékben romlott a gazdasági és társadalmi helyzet, ami hiperinflációhoz, ellátási hiányhoz, növekvő szegénységhez, valamint a gyógyszerek és orvosi felszerelések hiányához vezetett;

M.  mivel sürgősen le kell küzdeni a Venezuelában uralkodó jelenlegi helyzetet és tárgyalni kell az ebből való kilábalás módjáról;

O.  mivel ezen a héten a régió számos országa, például Mexikó és Uruguay is kifejezte hajlandóságát, hogy közvetítőként fellépve inkluzív nemzeti párbeszéd révén megoldást találjanak;

1.  határozottan elítéli a venezuelai puccskísérletet, azt, hogy Juan Guaidó az alkotmányos kereteket figyelmen kívül hagyva ideiglenes elnöknek kiáltotta ki magát, valamint az Egyesült Államok és az úgynevezett Lima-csoport által támogatott, a Venezuelában történő külföldi beavatkozás legitimálására irányuló stratégiát;

2.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a jelenlegi helyzet az erőszak fokozódásához vezethet Venezuelában; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a meglévő problémákra a venezuelai alkotmány szerint és külföldi beavatkozás nélkül a venezuelai embereknek kell békés politikai megoldást találniuk;

3.  felszólít arra, hogy az országban az összes politikai erő térjen vissza a párbeszéd és a tárgyalások útjára; emlékeztet arra, hogy az ellenzék által egy évvel ezelőtt megszakított párbeszéd eredményeként született meg a venezuelai demokratikus együttélésről szóló megállapodás, és hangsúlyozza, hogy ez a megállapodás a megújított nemzeti párbeszéd kiindulópontja lehetne;

4.  üdvözli, hogy a régió országai, például Mexikó és Uruguay is kifejezte hajlandóságát, hogy közvetítőként fellépve párbeszéd révén megoldást találjanak;

5.  hangsúlyozza, hogy bármilyen önmagát kikiáltó új kormány nemzetközi elismerése azzal a súlyos kockázattal jár, hogy tovább romlik a politikai helyzet, továbbgyűrűző hatásokat eredményezve Venezuelán kívül az egész régióban;

6.  kéri, hogy a Tanács és a tagállamok határozottan ítéljék el a puccskísérletet, és kéri a nemzetközi jog – nevezetesen az ENSZ Alapokmányában foglalt elvek –, így a be nem avatkozás elvének tiszteletben tartását;

7.  elítéli a fokozódó mértékű politikai beavatkozást, a gazdasági és pénzügyi blokádot, a diplomáciai destabilizálást és az Egyesült Államok, az önjelölt Lima-csoport és az EU által gerjesztett Venezuelával szembeni folyamatos fenyegetést;

8.  felszólít a Venezuelával szembeni gazdasági és pénzügyi szankciók megszüntetésére, amelyek erőteljesen hozzájárultak az ország gazdaságának romlásához, amint arra jelentésében az ENSZ független szakértője, Alfred de Zayas is rámutatott;

9.  felszólítja a tagállamokat, hogy ne kövessék az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, valamint az úgynevezett Lima-csoport néhány országa által elfogadott felelőtlen stratégiát, amely ahelyett, hogy a helyzet párbeszéd révén történő békés megoldását támogatná és mozdítaná elő, inkább a külföldi beavatkozást legitimizálja Venezuelában;

10.  üdvözli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa elutasította a venezuelai puccskísérlet támogatására irányuló amerikai javaslatot;

11.  elfogadhatatlannak tartja az uniós intézmények és az egyes tagállamok által egy szuverén és független országgal szemben tett kijelentéseket, amelyek csak a konfliktus eszkalálódásához fognak hozzájárulni;

12.  emlékeztet arra, hogy Nicolás Madurót, a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnökét az emberek a 2018. május 20-i szavazás során választották meg;

13.  szolidaritását fejezi ki a venezuelai néppel; emlékeztet arra, hogy „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”(1); elutasít a venezuelai demokrácia és szuverenitás ellen irányuló minden támadást;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának, a Mercosur Parlamentnek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek és a latin-amerikai regionális szervezeteknek, beleértve az Unasurt, az ALBA-t és a CELAC-ot.

 

(1)

Az ENSZ nyilatkozata a gyarmati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről.

Utolsó frissítés: 2019. január 31.Jogi nyilatkozat