Postup : 2019/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0086/2019

Predkladané texty :

B8-0086/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0061

NÁVRH UZNESENIA
PDF 147kWORD 53k
30.1.2019
PE631.687v01-00
 
B8-0086/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))


João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2019/2543(RSP))  
B8‑0086/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na kapitolu 1 článok 1 ods. 2 Charty OSN z roku 1945, v ktorej sa ako cieľ uvádza „rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako aj prijať všetky ostatné vhodné opatrenia na posilnenie svetového mieru“,

–  so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v ktorom sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj“,

–  so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na vyhlásenie prijaté na samite hláv štátov a predsedov vlád Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) a EÚ 10. a 11. júna 2015, v ktorom signatári opätovne potvrdili svoje odhodlanie uplatňovať všetky ciele a zásady zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov a svoju podporu akejkoľvek snahe o presadzovanie zvrchovanej rovnosti všetkých štátov a rešpektovanie ich územnej celistvosti a politickej nezávislosti,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely,

–  so zreteľom na vyhlásenie Latinskoamerického parlamentu, najmä na jeho odmietnutie akéhokoľvek pokusu o zahraničné zasahovanie, priame alebo nepriame, do vnútorných záležitostiach Venezuelskej bolívarovskej republiky, a na jeho žiadosť o konštruktívny dialóg,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 20. mája 2018 sa vo Venezuele konali ústavné, slobodné a demokratické prezidentské voľby a voľby do regionálnych legislatívnych rád; keďže na voľbách sa zúčastnilo 16 strán a na prezidentských voľbách sa zúčastnili štyria kandidáti; keďže iba tri opozičné strany sa rozhodli bojkotovať tieto voľby;

B.  keďže prezidentské voľby sa konali predčasne na žiadosť opozície; keďže politická a volebná dohoda vypracovaná v Dominikánskej republike, ktorú moderoval bývalý španielsky predseda vlády José Luis Rodriguez Zapatero, opozícia nepodpísala už na poslednú chvíľu;

C.  keďže voľby sa konali v rovnakých, spravodlivých a transparentných podmienkach pod dohľadom vyváženej národnej volebnej rady a poskytli všetkým účastníkom dostatočné záruky;

D.  keďže 200 nezávislých medzinárodných pozorovateľov, ako je bývalý predseda vlády Španielska José Luis Zapatero, bývalý minister zahraničných vecí Cypru Marcos Cipriani a bývalý predseda francúzskeho senátu Jean-Pierre Bel, sa na základe pozvania príslušných venezuelských orgánov zúčastnilo na voľbách vo Venezuele;

E.  keďže 20. mája 2018 Nicolás Maduro vyhral voľby so 68 % hlasov;

F.  keďže za účasti opozičných strán sa v októbri 2018 konali guvernérske voľby a komunálne voľby sa konali v decembri 2018; keďže opozícia spochybňuje len prezidentské voľby, ktoré sa konali za rovnakých okolností ako ostatné tri voľby;

G.  keďže 23. januára 2019 Venezuela čelila pokusu o prevrat, keď Juan Guaidó sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny; keďže tento akt nemá ústavný ani právny základ, pretože neboli splnené predpoklady ústavných článkov, na ktoré sa odvoláva;

H.  keďže USA a tzv. skupina z Limy schválili pokus o prevrat uznaním Juana Guaidó za dočasného prezident krajiny, pričom súčasne iné krajiny uznali Nicolása Madura za zákonného prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky;

I.  keďže 24. januára 2019 odmietlo 18 členov Organizácie amerických štátov (OAS) podporiť vyhlásenie sponzorované Spojenými štátmi, v ktorom sa nalieha na OAS, aby uznala Juana Guaidó za dočasného prezidenta;

J.  keďže v Bezpečnostnej rade OSN bol zamietnutý návrh USA na podporu prevratu Juana Guaidó; keďže Bezpečnostná rada namiesto toho vyzvala na otvorený a inkluzívny dialóg v krajine s cieľom zmierniť napätie;

K.  keďže viac ako 20 krajín vrátane členov Bezpečnostnej rady OSN, členských štátov CARICOM a mnoho ďalších vyzvalo na otvorený a inkluzívny dialóg v krajine s cieľom vyriešiť súčasné problémy;

L.  keďže hospodárska a sociálna situácia vo Venezuele sa v posledných rokoch výrazne zhoršila v dôsledku zvyšujúcich sa hospodárskych a finančných sankcií USA a EÚ, čo viedlo k vzniku hyperinflácie, nedostatočnému zásobovaniu, rastúcej chudobe a nedostatku liekov a zdravotného vybavenia;

M.  keďže existuje skutočná potreba prekonať súčasnú situácie vo Venezuele a prostredníctvom rokovaní nájsť jej riešenie;

O.  keďže tento týždeň vyjadrilo mnoho krajín v regióne, ako je Mexiko a Uruguaj, ochotu zapojiť sa ako mediátori alebo sprostredkovatelia s cieľom nájsť riešenie prostredníctvom inkluzívneho národného dialógu;

1.  dôrazne odsudzuje pokus o štátny prevrat vo Venezuele, vyhlásenie Juana Guaidó seba samého za dočasného prezidenta krajiny mimo ústavného rámca a stratégiu na legitimizovanie zahraničnej intervencie vo Venezuele, ktorú podporujú USA a tzv. skupina z Limy;

2.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že súčasná situácia môže viesť k eskalácii násilia vo Venezuele; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Venezuelčania by mali prerokovať mierové a politické riešenie existujúcich problémov podľa venezuelskej ústavy a bez zahraničného zasahovania;

3.  vyzýva všetky politické sily v krajine, aby sa vrátili na cestu dialógu a rokovaní; pripomína, že dialóg, ktorý opozícia pred rokom prerušila, vyústil do textu Dohody o demokratickom spolužití pre Venezuelu, a zdôrazňuje, že táto dohoda by mohla byť východiskovým bodom pre obnovený národný dialóg;

4.  víta ochotu, ktorú vyjadrili krajiny v regióne, ako je Mexiko a Uruguaj, zapojiť sa ako mediátori alebo sprostredkovatelia s cieľom dosiahnuť riešenie prostredníctvom dialógu;

5.  zdôrazňuje, že medzinárodné uznanie akejkoľvek novej vlády založenej na sebavyhlásení prináša vážne riziko ďalšieho zhoršenia politickej situácie a vyvolanie účinkov presahujúcich z Venezuely do celého regiónu;

6.  žiada, aby Rada a členské štáty dôrazne odsúdili pokus o štátny prevrat a aby sa dodržiavalo medzinárodné právo – konkrétne zásady Charty OSN, ako je zásada nezasahovania;

7.  odsudzuje zvýšenú eskaláciu politického zasahovania, hospodársku a finančnú blokádu, diplomatickú destabilizáciu a pokračujúce hrozby, ktoré podporujú USA, samovymenovaná skupina z Limy a EÚ a sú namierené proti Venezuele;

8.  vyzýva na zrušenie hospodárskych a finančných sankcií voči Venezuele, ktoré výrazne prispeli k zhoršeniu hospodárstva krajiny, ako sa to preukázalo v správe nezávislého experta OSN Alfreda de Zayasa;

9.  vyzýva členské štáty, aby nesledovali nezodpovednú stratégiu, ktorú prijali prezident USA Donald Trump a niektoré krajiny z tzv. skupiny z Limy, ktoré sa snažia legitimizovať zahraničné zasahovanie vo Venezuele namiesto toho, aby podporovali a presadzovali mierové riešenia situácie prostredníctvom dialógu;

10.  víta skutočnosť, že Bezpečnostná rada OSN odmietla návrh USA podporiť pokus o prevrat vo Venezuele;

11.  považuje vyhlásenia inštitúcií EÚ a niektorých členských štátov voči zvrchovanej a nezávislej krajine za neprijateľné, čo len prispeje k vystupňovaniu konfliktu;

12.  pripomína, že prezident Venezuelskej bolívarovskej republiky Nicolás Maduro bol zvolený hlasmi ľudu 20. mája 2018;

13.  vyjadruje svoju solidaritu s venezuelským ľudom; pripomína, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe tohto práva slobodne rozhodujú o svojom politickom štatúte a slobodne sa usilujú o hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj“(1); odmieta všetky útoky na venezuelskú demokraciu a suverenitu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky, parlamentu Mercosuru, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a regionálnym orgánom Latinskej Ameriky vrátane Unasur, ALBA a CELAC.

 

(1)

Deklarácia OSN o zaručení nezávislosti koloniálnym krajinám a národom.

Posledná úprava: 31. januára 2019Právne oznámenie