Eljárás : 2018/2998(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0088/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0088/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0100

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 137kWORD 49k
31.1.2019
PE631.689v01-00
 
B8-0088/2019

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egyes tőzsén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alkalmazása elhalasztott kezdőnapjainak későbbre időzítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))


Gazdasági és Monetáris Bizottság
Illetékes képviselő: Roberto Gualtieri

Az Európai Parlament határozattervezete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében kiegészítő (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendeletnek, (EU) 2016/592 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egyes tőzsén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alkalmazása elhalasztott kezdőnapjainak későbbre időzítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))  
B8-0088/2019

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2018)09047),

–  tekintettel a Bizottság 2018. december 19-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2019. február 4-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére és 82. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 13. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóságok által 2018. szeptember 27-én, a 648/2012/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott, „Az EMIR szerinti elszámolási kötelezettség (6. sz.)” című szabályozástechnikai standardtervezetre,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus fontos részleteket tartalmaz a harmadik országbeli, csoporthoz tartozó vállalkozásokkal folytatott csoporton belüli ügyletekre vonatkozó elszámolási kötelezettség alóli mentességet illetően, amennyiben a csoport székhelye szerinti harmadik országra vonatkozóan nem fogadtak el a 648/2012/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti egyenértékűségi határozatot;

B.  mivel a Parlament elismeri ezen aktus gyors elfogadásának fontosságát, hiszen a Bizottság még nem fogadott el ilyen egyenértékűségi határozatokat, és az elszámolási kötelezettség alkalmazásának első halasztott időpontja 2018. december 21. volt, ám úgy véli, hogy a Bizottság szükségtelenül késleltette e jogi aktus elfogadását 2018. december 19-ig, miközben az Európai Értékpapír-piaci Hatóság már 2018. szeptember 27-én közzétette szabályozástechnikai standardtervezetét;

C.  mivel a Parlament úgy véli, hogy az elfogadott szabályozástechnikai standardok „nem azonosak” az európai felügyeleti hatóságok által benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetekkel, hiszen a Bizottság módosításokat eszközölt a tervezetben, és úgy véli, hogy három hónap (a felülvizsgálati időszak) áll a rendelkezésére ahhoz, hogy kifogást emeljen a szabályozástechnikai standardokkal szemben; mivel a Parlament sürgeti a Bizottságot, hogy csak azokban az esetekben jelezzen egy hónapos felülvizsgálati időszakot, amikor a Bizottság módosítások nélkül fogadta el az európai felügyeleti hatóságok tervezetét, vagyis ha a szabályozástechnikai standardok tervezete és elfogadott változata „azonosak”;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)

HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat