ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 48k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно академичната свобода и свободата на изразяване в Европейския съюз


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно академичната свобода и свободата на изразяване в Европейския съюз  
B8‑0092/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) относно обучението на персонал в областта на висшето образование от 11 ноември 1997 г.,

–  като взе предвид членове 9, 10 и 14 от Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в статия, публикувана на 21 декември 2018 г. във вестник „Фигаро“ и озаглавена „Интелектуалците, които стават жертва на политически коректното в университета“, се отбелязва, че „признатите научни кадри“ ще бъдат „маргинализирани от университета, ако засегнат въпроси като исляма и имиграцията“, като се цитират по-специално специалистката по демография Мишел Трибала и професор, чиято „кариера била разрушена след публикуването на негова книга“;

Б.  като има предвид, че на 28 ноември 2018 г. 80 френски интелектуалци осъждат на страниците на списание „Поан“ „стратегията на навлизане на активисти антиколониалисти в сферата на висшето образование“ и че френският депутат г-жа Даниел Обоно, привърженичка на тези политически тенденции, е назначена в управителния съвет на катедрата за обучение и научни изследвания в Парижкия университет Пантеон-Сорбона;

1.  призовава държавите членки и Комисията да гарантират зачитането на академичната свобода, на посочените по-горе основни права, както и на плурализма във висшето образование.

Последно осъвременяване: 28 февруари 2019 г.Правна информация