NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 48k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o akademické svobodě a o svobodě projevu v Evropské unii


Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu o akademické svobodě a o svobodě projevu v Evropské unii  
B8-0092/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) ze dne 11. listopadu 1997 týkající se statusu vyučujících na vysokých školách,

–  s ohledem na články 9, 10 a 14 Evropské úmluvy o lidských právech,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v článku zveřejněném dne 21. prosince 2018 v deníku Le Figaro pod názvem „Intelektuálové jako oběti politické korektnosti na univerzitě“ se uvádí, že „uznávaní výzkumní pracovníci“ jsou „marginalizováni univerzitou, pokud se dotknou témat, jako je islám a přistěhovalectví“, přičemž tento článek citoval zejména demografku Michèle Tribalatovou nebo profesora, jehož „postup [...] byl okamžitě pozastaven po zveřejnění [jedné] knihy“;

B.  vzhledem k tomu, že dne 28. listopadu 2018 poukázalo 80 francouzských intelektuálů v týdeníku Le Point na „strategii infiltrace dekolonializačních aktivistů na vysoké školy“ a že francouzská poslankyně Danièle Obonová, jíž je toto politické cítění blízké, byla jmenována do správní rady oddělení pro vzdělávání a výzkum v oblasti politologie na univerzitě Paříž 1;

1.  žádá členské státy a Komisi, aby zajistily dodržování akademické svobody, výše uvedených základních práv a pluralismu ve vysokoškolském vzdělávání.

 

Poslední aktualizace: 28. února 2019Právní upozornění