FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

jf. forretningsordenens artikel 133


om akademisk frihed og ytringsfrihed i Den Europæiske Union


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om akademisk frihed og ytringsfrihed i Den Europæiske Union  
B8‑0092/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til henstillingerne fra De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO) om undervisning af personale på de videregående uddannelser af 11. november 1997,

–  der henviser til artikel 9, 10 og 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det i en artikel, der blev offentliggjort den 21. december 2018 i Le Figaro med titlen "Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université" (Disse intellektuelle, der er ofre for det politisk korrekte på universitetet), blev bemærket, at anerkendte forskere marginaliseres på universiteterne, når de berører spørgsmål om islam og immigration, og navnlig blev demografen Michèle Tribalat citeret samt en professor, som skulle havde været udsat for et brat stop for videre forfremmelser efter udgivelsen af en bog;

B.  der henviser til, at 80 franske intellektuelle den 28. november 2018 i tidsskriftet Le Point fordømte den aktivisme, som militante såkaldte dekolonisatorer udviser på de højere læreanstalter, og at det franske medlem af l'Assemblée nationale Danièle Obono, som er tæt på denne politiske retning, er udnævnt til at sidde i bestyrelsen for enheden for uddannelse og forskning i statskundskab på universitetet Paris 1;

1.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at den akademiske frihed, de ovennævnte grundlæggende rettigheder og pluralismen i de videregående uddannelser respekteres;

 

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse