ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 48k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση


 

 Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Επιμορφωτικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) όσον αφορά το καθεστώς του διδακτικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της 11ης Νοεμβρίου 1997,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άρθρο που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2018 στην εφημερίδα Le Figaro με τίτλο «Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université» (Οι διανοούμενοι που έπεσαν θύματα της πολιτικής ορθότητας στα πανεπιστήμια) αναφέρει πως «αναγνωρισμένοι ερευνητές» περιθωριοποιούνται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όταν ασχολούνται με ζητήματα όπως είναι το Ισλάμ και η μετανάστευση, και παραθέτει ειδικότερα την περίπτωση της δημογράφου Michèle Tribalat, καθηγήτριας που «είδε την πρόοδό της να ανακόπτεται απότομα μετά από τη δημοσίευση ενός βιβλίου»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Νοεμβρίου 2018, στο περιοδικό Le Point, 80 Γάλλοι διανοούμενοι κατήγγειλαν «την στρατηγική εισοδισμού στρατευμένων πολέμιων της αποικιοποίησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», και ότι η Γαλλίδα βουλεύτρια Danièle Obono, που ενστερνίζεται αυτή την πολιτική ευαισθησία, διορίστηκε στο συμβούλιο διοίκησης της σχολής πολιτικών επιστημών του πανεπιστημίου Paris 1·

1.  ζητά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τον σεβασμό στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στα προαναφερθέντα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και στον πλουραλισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου