RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

vastavalt kodukorra artiklile 133


akadeemilise vabaduse ja väljendusvabaduse kohta Euroopa Liidus


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek akadeemilise vabaduse ja väljendusvabaduse kohta Euroopa Liidus  
B8‑0092/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) 11. novembri 1997. aasta soovitust õppejõudude staatuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni artikleid 9, 10 ja 14,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 21. detsembril 2018. aastal väljaandes Le Figaro ilmunud artiklis ülikoolides poliitilise korrektsuse ohvriks langenud intellektuaalide kohta „Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université“ märgiti, et tunnustatud teadlased satuvad ülikoolis ebasoosingusse, kui nad juhtuvad käsitlema selliseid teemasid, nagu islam ja sisseränne, selle konkreetse näitena toodi artiklis demograaf Michèle Tribalat ja üks professor, kelle karjäärile tõmmati pärast raamatu avaldamist kriips peale;

B.  arvestades, et 28. novembril 2018. aastal mõistsid 80 Prantsusmaa haritlast väljaandes Le Point hukka dekolonialiseerimisaktivistide sekkumisstrateegia kõrghariduses ning et sellesse ringkonda kuuluv Prantsuse parlamendisaadik Danièle Obono nimetati Pariisi 1. Ülikooli politoloogia instituudi koolitus- ja teadusuuringute osakonna haldusnõukogu liikmeks;

1.  kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et kõrghariduses austatakse akadeemilist vabadust, eespool nimetatud põhiõigusi ja arvamuste mitmekesisust.

 

Viimane päevakajastamine: 28. veebruar 2019Õigusalane teave