PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


akateemisesta vapaudesta ja sananvapaudesta Euroopan unionissa


Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys akateemisesta vapaudesta ja sananvapaudesta Euroopan unionissa  
B8‑0092/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) 11. marraskuuta 1997 antaman suosituksen korkea-asteen opettajien asemasta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9, 10 ja 14 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että 21. joulukuuta 2018 ilmestyneessä Le Figaro -lehdessä julkaistiin artikkeli intellektuelleista yliopistojen poliittisen korrektiuden uhreina (”Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université”), ja toteaa, että tämän artikkelin mukaan tunnetut tiedemiehet ovat todenneet joutuneensa syrjäytetyiksi yliopistoissa käsiteltyään islamin ja maahanmuuton kaltaisia aihepiirejä; artikkelissa siteerattiin erityisesti väestötieteilijä Michèle Tribalatia sekä erästä professoria, joka valitti etenemismahdollisuuksiensa katkenneen kirjansa julkaisuun;

B.  katsoo, että 80 ranskalaista intellektuellia ilmaisi 28. marraskuuta 2018 ilmestyneessä Le Point -lehdessä vastustavansa dekolonialististen militanttien esiintuloa korkeakoulutuksessa ja toi esiin, että Paris I -yliopiston koulutus- ja tiedepolitiikkatutkimusyksikön hallintoneuvostoon on nimitetty tätä poliittista ajatussuuntaa edustava Ranskan parlamentin jäsen Danièle Obono;

1.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan akateemisen vapauden, edellä tarkoitettujen perusoikeuksien sekä moniarvoisuuden kunnioittamisen korkeakoulutuksessa.

 

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus