TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 126kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le saoirse acadúil agus le saoirse cainte san Aontas Eorpach


Dominique Bilde

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le saoirse acadúil agus le saoirse cainte san Aontas Eorpach  
B8‑0092/2019

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don Mholadh ó Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO) an 11 Samhain 1997 maidir le Stádas na Foirne Teagaisc san Ardoideachas,

–  ag féachaint d’Airteagal 9, d’Airteagal 10 agus d’Airteagal 14 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine,

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

  de bhrí gur foilsíodh alt an 21 Nollaig 2018 in Le Figaro dar teideal ‘Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université’ [Na hintleachtóirí seo is íospartaigh na ceartaiseachta polaitiúla ar an ollscoil] inar tugadh ar aird go bhfuil “taighdeoirí mór le rá á n-imeallú ag ollscoileanna tar éis dóibh a bheith ag plé le topaicí amhail an tIoslam agus an inimirce”, ag déanamh tagairt go háirithe don déimeagrafaí Michèle Tribalat, chomh maith le hollamh eile ar “cuireadh stad lena dhul chun cinn ó foilsíodh leabhar [leis]”;

B.  de bhrí gur foilsíodh alt an 28 Samhain 2018 in Le Point inar cháin 80 intleachtóir “straitéis insíothlachais ghníomhaithe an díchoilínithe san ardoideachas” agus de bhrí gur ceapadh Danièle Obono, Teachta de Chomhthionól Náisiúnta na Fraince agus duine atá ar aon tuairim leis an smaointeoireacht pholaitiúil sin, ar Bhord Bainistíochta Roinn na hEolaíochta Polaitiúla in Ollscoil Pháras 1 (Panthéon-Sorbonne);

1.  á iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún a áirithiú go n-urramófar saoirse acadúil, na cearta bunúsacha thuasluaite agus an t-iolrachas san ardoideachas.

 

An nuashonrú is déanaí: 26 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil