PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl akademinės laisvės ir saviraiškos laisvės Europos Sąjungoje


Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl akademinės laisvės ir saviraiškos laisvės Europos Sąjungoje  
B8‑0092/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. lapkričio 11 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) rekomendaciją dėl aukštojo mokslo mokymo įstaigų personalo statuso,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos 9, 10 ir 14 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi 2018 m. gruodžio 21 d. dienraštyje „Le Figaro“ paskelbtame straipsnyje „Intelektualai, kurie yra politinio korektiškumo universitete aukos“ pažymima, kad „pripažinti mokslo darbuotojai“ yra „marginalizuojami, jei jie nagrinėja tokias temas, kaip islamas ir imigracija“, cituojant demografę Michèle Tribalat arba profesorę, kurios „ karjeros galimybės žlugo, jai išleidus knygą“;

B.  kadangi 2018 m. lapkričio 28 d. žurnale „Le Point“ paskelbtame straipsnyje 80 prancūzų intelektualų pasmerkė „dekolonialistinių kovotojų vykdomą entrizmo strategiją aukštojo mokslo įstaigose“ ir kadangi Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos narė Danièle Obono, kuriai artimos šios politinės pažiūros, buvo paskirta į Paryžiaus I universiteto Akademinio ir politikos mokslų tyrimų skyriaus valdybą;

1.  ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad aukštojo mokslo įstaigose būtų paisoma akademinės laisvės, minėtųjų pagrindinių teisių ir pliuralizmo.

 

Atnaujinta: 2019 m. vasario 28 d.Teisinis pranešimas