REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 149kWORD 41k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par akadēmisko brīvību un vārda brīvību Eiropas Savienībā


Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par akadēmisko brīvību un vārda brīvību Eiropas Savienībā   
B8‑0092/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) 1997. gada 11. novembra Ieteikumu par augstākās izglītības iestāžu mācībspēku statusu,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 9., 10. un 14. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 2018. gada 21. decembrī “Le Figaro” publicētajā rakstā ar nosaukumu “Šie intelektuāļi universitātē kļuvuši par upuri politkorektumam” (“Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université”) tika teikts, ka atzīti pētnieki sastopas ar situāciju, kad universitāte viņus marginalizē, jo viņi skar tādas tēmas kā islāms un imigrācija, un kā piemērs tika minēta demogrāfe Michèle Tribalat vai kāds profesors, kurš piedzīvoja to, ka viņa karjeras kāpums apraujas tūlīt pēc grāmatas publicēšanas;

B.  tā kā 2018. gada 28. novembrī laikrakstā “Le Point” 80 franču intelektuāļu kritizēja karojošo dekolonizatoru entrisma stratēģiju augstākās izglītības iestādēs (“la stratégie d’entrisme des militants décolonialistes dans l’enseignement supérieur”) un tā kā Francijas deputāte Danièle Obono, kurai ir tuva šī politikas izpratne, tika iecelta Parīzes 1. universitātes politisko zinātņu apmācības un pētniecības fakultātes valdē,

1.  aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka augstākajā izglītībā tiek ievērota akadēmiskā brīvība, pamattiesības un plurālisms.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. februārisJuridisks paziņojums