ONTWERPRESOLUTIE
PDF 126kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting in de Europese Unie


Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting in de Europese Unie  
B8‑0092/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco) van 11 november 1997 betreffende het statuut van het onderwijzend personeel in het hoger onderwijs,

–  gezien de artikelen 9, 10 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er op 21 december 2018 in Le Figaro een artikel is verschenen, getiteld "Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l'université" (Deze intellectuelen zijn het slachtoffer van de politieke correctheid aan de universiteit), waarin staat dat erkende wetenschappers door de universiteit worden gemarginaliseerd als ze zich inlaten met onderwerpen als de islam en immigratie, waarbij met name wordt verwezen naar de demografe Michèle Tribalat en een docent die zijn loopbaan duidelijk zag stagneren na de publicatie van een boek;

B.  overwegende dat op 28 november 2018 in Le Point tachtig Franse intellectuelen hebben geprotesteerd tegen de infiltratiestrategie van dekolonialistische activisten in het hoger onderwijs en dat het Franse parlementslid Danièle Obono, die sympathiseert met deze politieke stroming, benoemd is in de raad van bestuur van de afdeling opleiding en onderzoek van de faculteit politieke wetenschappen aan de universiteit Parijs 1;

1.  verzoekt de lidstaten en de Commissie te waarborgen dat de academische vrijheid, de voornoemde grondrechten en het pluralisme van het hoger onderwijs worden geëerbiedigd.

 

Laatst bijgewerkt op: 28 februari 2019Juridische mededeling