PROJEKT REZOLUCJI
PDF 134kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wolności nauki i wolności wypowiedzi w Unii Europejskiej


Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności nauki i wolności wypowiedzi w Unii Europejskiej  
B8‑0092/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) z dnia 11 listopada 1997 r. dotyczące statusu nauczycieli akademickich,

–  uwzględniając art. 9, 10 i 14 europejskiej konwencji praw człowieka,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w artykule opublikowanym 21 grudnia 2018 r. w „Le Figaro” i zatytułowanym „Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université” (Intelektualiści padający ofiarami poprawności politycznej na uniwersytecie) twierdzi się, że uznani naukowcy są marginalizowani przez uniwersytet, gdy tylko poruszają kwestie islamu i imigracji; w artykule podaje się m.in. przykład demograf Michèle Tribalat czy profesora, którego awans został jakoby gwałtownie wstrzymany po tym, jak wydał on książkę;

B.  mając na uwadze, że 28 listopada 2018 r. w „Le Point” 80 francuskich intelektualistów potępiło „strategię infiltracji szkolnictwa wyższego przez działaczy «dekolonialistycznych»”, a także mając na uwadze, że francuska posłanka Danièle Obono, bliska temu nurtowi politycznemu, została powołana do zarządu Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie Paryż 1;

1.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia poszanowania wolności nauki, wspomnianych wyżej praw podstawowych i pluralizmu w szkolnictwie wyższym.

 

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2019Informacja prawna