PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 129kWORD 48k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la libertatea academică și la libertatea de exprimare în Uniunea Europeană


Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la libertatea academică și la libertatea de exprimare în Uniunea Europeană  
B8‑0092/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea din 11 noiembrie 1997 a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) referitoare la statutul personalului didactic din învățământul superior,

–  având în vedere articolele 9, 10 și 14 din Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit unui articol publicat la 21 decembrie 2018 în Le Figaro, intitulat „Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université” (Acești intelectuali, victime ale corectitudinii politice în universități), „mai mulți cercetători recunoscuți ” ar fi „marginalizați de către universitate atunci când abordează chestiuni cum ar fi islamul și imigrația ”, citând-o, în special, pe demografa Michèle Tribalat sau pe un profesor care ar fi „ constatat [...] că avansarea sa în grad a fost blocată după publicarea unei cărți”;

B.  întrucât, la 28 noiembrie 2018 , 80 de intelectuali francezi au denunțat în Le Point „strategia de infiltrare a militanților decolonialiști în învățământul superior ”, iar deputata franceză Danièle Obono, apropiată de această sensibilitate politică, a fost numită în consiliul de administrație al Unității de formare și cercetare în științe politice a Universității Paris 1,

1.  invită statele membre și Comisia să garanteze că libertatea academică, drepturile fundamentale susmenționate și pluralismul în cadrul învățământului superior sunt respectate.

 

Ultima actualizare: 28 februarie 2019Notă juridică