NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o akademickej slobode a slobode prejavu v Európskej únii


Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o akademickej slobode a slobode prejavu v Európskej únii  
B8‑0092/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie o statuse pedagogického personálu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré 11. novembra 1997 prijala Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO),

–  so zreteľom na články 9, 10 a 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku uverejnenom 21. decembra 2018 v denníku Le Figaro pod názvom Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université (Akademickí pracovníci, ktorí sa stali obeťami politickej korektnosti na univerzitnej pôde) sa uvádza, že „uznávaní výskumní pracovníci sú univerzitami marginalizovaní za to, že sa vyjadrujú k témam ako islam a prisťahovalectvo“, pričom sa článok odvoláva najmä na prípad demografky Michèle Tribalatovej a istého profesora, ktorého „kariérny postup bol po uverejnení jeho knihy náhle zastavený“;

B.  keďže v článku publikovanom 28. novembra 2018 v týždenníku Le Point osemdesiat francúzskych intelektuálov odsúdilo „stratégiu prenikania dekolonialistických aktivistov do vyššieho vzdelávania“ a keďže francúzska poslankyňa Danièle Obono, ktorej názory sú blízke takémuto politickému nastaveniu, bola vymenovaná za členku odboru pre vzdelávanie a výskum Fakulty politických vied na parížskej univerzite Panthéon-Sorbonne;

1.  žiada členské štáty a Komisiu, aby prijali na kroky na zabezpečenie dodržiavania akademickej slobody, uvedených základných práv a pluralizmu v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

 

Posledná úprava: 28. februára 2019Právne oznámenie