FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 125kWORD 47k
5.2.2019
PE631.707v01-00
 
B8-0092/2019

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den akademiska friheten och yttrandefriheten i Europeiska unionen


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om den akademiska friheten och yttrandefriheten i Europeiska unionen  
B8‑0092/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Unescos rekommendation av den 11 november 1997 om villkoren för lärare inom högre utbildning,

–  med beaktande av artiklarna 9, 10 och 14 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt en artikel i dagstidningen Le Figaro den 21 december 2018 med rubriken ”Ces intellectuels victimes du politiqument correct à l’université” (”Dessa intellektuella som fallit offer för universitetens politiska korrekthet”) ska erkända forskare ha marginaliserats inom universitetsvärlden när de avhandlat ämnen som islam och invandring. I artikeln citeras bland annat demografen Michèle Tribalat och en lärare vars karriär ska ha tvärstannat efter utgivningen av en viss bok.

B.  I en debattartikel i tidskriften Le Point den 28 november 2018 protesterade 80 franska intellektuella mot den ”infiltreringsstrategi” som ”dekolonialistiska aktivister” ägnar sig åt inom den högre utbildningen. De kritiserade även att den franska parlamentsledamoten Danièle Obono, som har nära kopplingar till dekolonialismen, valts in i den statsvetenskapliga institutionsstyrelsen vid universitetet Panthéon‑Sorbonne i Paris.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att säkerställa att den akademiska friheten, de grundläggande rättigheterna och mångfalden respekteras inom den högre utbildningen.

 

Senaste uppdatering: 25 februari 2019Rättsligt meddelande