NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 47k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře agroekologie a agrolesnictví


Mireille D'Ornano

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře agroekologie a agrolesnictví  
B8-0093/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že agroekologie a agrolesnictví představují zcela udržitelný přístup, který je založen na prvcích poskytovaných přírodními ekosystémy, kdy fauna a flóra přirozeně pracují pro půdu;

B.  vzhledem k tomu, že takovýto přístup umožňuje významně omezit náklady pro zemědělce díky tomu, že nepoužívá pesticidy, hnojiva ani geneticky modifikované organismy, čímž se snižují rizika pro životní prostředí (půda, voda, ovzduší) i pro zdraví lidí a zvířat;

C.  vzhledem k tomu, že agroekologie i agrolesnictví jsou v několika zemích již používány a umožňují kvalitní produkci a zároveň zvyšují odolnost zemědělských podniků, zejména vůči přírodním hrozbám;

1.  vyzývá tedy Komisi, aby vedla osvětovou kampaň propagující možnosti, které agroekologie a agrolesnictví otevírají;

2.  vyzývá Komisi, aby v rámci společné zemědělské politiky (SZP) podporovala postupnou přeměnu stávajícího zemědělství, které je zaměřené na velmi krátkodobou produkci, v udržitelné zemědělství založené také na agrolesnictví, a zasadila se tak o zlepšení zdraví a životního prostředí i situace samotných zemědělců, díky spravedlivějším příjmům.

Poslední aktualizace: 28. února 2019Právní upozornění