PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 47k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


agroekologian ja peltometsätalouden edistämisestä


Mireille D’Ornano

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys agroekologian ja peltometsätalouden edistämisestä  
B8‑0093/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 191 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että agroekologia ja peltometsätalous ovat osa täysin kestävää lähestymistapaa, joka perustuu sellaisten luonnon ekosysteemien toimintaan, jossa eläimet ja kasvit hoitavat maata luonnonmukaisesti;

B.  katsoo, että tämä lähestymistapa auttaa vähentämään huomattavasti viljelijöille aiheutuvia kustannuksia, kun luovutaan torjunta-aineiden, lannoitteiden ja muuntogeenisten organismien (GMO) käytöstä ja vähennetään siten ympäristölle (maaperä, vesi, ilma) ja ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvia riskejä;

C.  ottaa huomioon, että agroekologiaa ja peltometsäviljelyä harjoitetaan jo useissa maissa ja ne mahdollistavat laadukkaan tuotannon ja parantavat maatilojen kestävyyttä erityisesti luonnonuhkien uhatessa;

1.  kehottaa siksi komissiota toteuttamaan tiedotuskampanjan agroekologian ja peltometsäviljelyn mahdollisuuksista;

2.  kehottaa komissiota edistämään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) puitteissa lyhyen aikavälin tuottavuuteen perustuvan nykyisen maatalouden asteittaista siirtymää kohti kestävää agroekologiaa ja siihen liittyvää peltometsäviljelyä, jotta voidaan varmistaa, että kunnioitetaan terveyttä ja ympäristöä sekä viljelijöitä itseään, kun tulot jakautuvat oikeudenmukaisemmin.

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus