PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 125kWORD 48k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o promicanju agroekologije i agrošumarstva


Mireille D'Ornano

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o promicanju agroekologije i agrošumarstva  
B8-0093/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 191. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su agroekologija i agrošumarstvo dio potpuno održivog pristupa koji se temelji na funkcijama koje pružaju prirodni ekosustavi, u kojima fauna i flora na prirodan način rade za tlo;

B.  budući da se tim pristupom znatno smanjuju troškovi poljoprivrednika zahvaljujući napuštanju upotrebe pesticida, gnojiva i genetski modificiranih organizama (GMO), čime se smanjuju rizici za okoliš (tlo, voda, zrak) te zdravlje ljudi i životinja;

C.  budući da se agroekologija i agrošumarstvo već primjenjuju u nekoliko zemalja i omogućuju kvalitetnu proizvodnju, zbog čega poljoprivredna gospodarstva postaju otpornija, posebno kad je riječ o prirodnim opasnostima;

1.  stoga poziva Komisiju da provede kampanju za podizanje razine osviještenosti o potencijalu koji nude agroekologija i agrošumarstvo;

2.  poziva Komisiju da u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) promiče postupni prelazak s postojeće poljoprivrede, koja je usmjerena na proizvodnju u okviru koje se u kratkom roku želi proizvesti što više, na održivu agroekologiju, koja se oslanja i na agrošumarstvo, kako bi se zajamčilo poštovanje zdravlja i okoliša, kao i samih poljoprivrednika, na način da im se osiguraju pravedniji prihodi.

Posljednje ažuriranje: 28. veljače 2019.Pravna napomena