PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 131kWORD 47k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl agroekologijos ir agrarinės miškininkystės skatinimo


Mireille D’Ornano

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl agroekologijos ir agrarinės miškininkystės skatinimo  
B8-0093/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi agroekologija ir agrarinė miškininkystė sudaro dalį visiškai tvarios strategijos, kuri pagrįsta gamtos ekosistemų teikiamomis galimybėmis, kai gyvūnai ir augalai natūraliai veikia dirvožemį;

B.  kadangi, taikant tokią strategiją, galima žymiai sumažinti ūkininkų sąnaudas, nes nebenaudojama pesticidų, trąšų ir genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir taip sumažinama rizika aplinkai (dirvožemiui, vandeniui, orui) ir žmonių bei gyvūnų sveikatai;

C.  kadangi agroekologija ir agrarinė miškininkystė jau praktiškai įgyvendinama kai kuriose šalyse ir dėl to atsiranda sąlygos gauti kokybišką produkciją, sykiu užtikrinant didesnį ūkių atsparumą, ypač iškilus gamtiniams pavojams;

1.  todėl ragina Komisiją įgyvendinti informavimo apie agroekologijos ir agrarinės miškininkystės teikiamas galimybes kampaniją;

2.  ragina Komisiją, įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), skatinti dabartinio žemės ūkio, kuris yra orientuotas į produktyvumą labai trumpu laikotarpiu, laipsnišką pertvarkymą į tvarią agroekologiją, taip pat grindžiamą agrarine miškininkyste, siekiant užtikrinti, kad būtų tausojama sveikata ir aplinka ir gerbiami patys ūkininkai, jiems garantuojant teisingesnes pajamas.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 28 d.Teisinis pranešimas