PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 124kWORD 47k
5.2.2019
PE631.708v01-00
 
B8-0093/2019

v skladu s členom 133 Poslovnika


o spodbujanju agroekologije in kmetijskega gozdarstva


Mireille D'Ornano

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o spodbujanju agroekologije in kmetijskega gozdarstva  
B8-0093/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker sta agroekologija in kmetijsko gozdarstvo del popolnoma trajnostnega pristopa, ki temelji na funkcionalnostih, ki jih ponujajo naravni ekosistemi, v katerih živalske in rastlinske vrste na naraven način delujejo za zemljo;

B.  ker ta pristop omogoča znatno znižanje stroškov za kmete, saj se opusti uporaba pesticidov, gnojil in gensko spremenjenih organizmov (GSO) ter se s tem zmanjšajo tveganja za okolje (tla, voda, zrak) ter zdravje ljudi in živali;

C.  ker se agroekologija in kmetijsko gozdarstvo že izvajata v več državah in omogočata kakovostno proizvodnjo, kmetije pa so bolj odporne, zlasti na naravne nesreče;

1.  zato poziva Komisijo, naj izvede kampanjo ozaveščanja o možnostih, ki jih ponujata agroekologija in kmetijsko gozdarstvo;

2.  poziva Komisijo, naj v okviru skupne kmetijske politike (SKP) spodbuja postopno preoblikovanje sedanjega kmetijstva, ki je usmerjeno v kratkoročno proizvodnjo, v trajnostno agroekologijo, ki bo prav tako temeljila na kmetijskem gozdarstvu, da bi zagotovili spoštovanje zdravja in okolja ter tudi samih kmetov, in sicer s pravičnejšim dohodkom.

 

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo