FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

jf. forretningsordenens artikel 133


om mediefrihed som en forudsætning for demokratiske valg


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om mediefrihed som en forudsætning for demokratiske valg  
B8‑0095/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at vælgerne ikke kan have valgfrihed, hvis deres valg ikke er velinformeret, og til, at retten til informationsfrihed og mediefrihed er afgørende forudsætninger for frie valg;

B.  der henviser til, at medierne skal have frihed til at informere offentligheden uden at være underlagt noget politisk, økonomisk eller andet pres og under behørig hensyntagen til faglig etik;

C.  der henviser til, at autokratiske regimer og interessegrupper anvender medier til at manipulere med den offentlige mening med falske nyheder og gennemføre koordinerede misinformationskampagner, der angriber politiske modstandere, aktivister og journalister;

1.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at implementere effektive strategier til at beskytte valgprocessen mod manipulation af oplysninger og utilbørlig propaganda gennem sociale medier og andre medier;  

2.  opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres lovgivningsmæssige rammer for mediedækning af valgkampagner;

3.  opfordrer medlemsstaterne til, hvor dette ikke allerede er sket, at pålægge offentlige og private radio- og tv-selskaber pligt til at sørge for retfærdig og uhildet pressedækning af valgkampe;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 26. februar 2019Juridisk meddelelse