PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lehdistönvapaudesta demokraattisten vaalien ehtona


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lehdistönvapaudesta demokraattisten vaalien ehtona  
B8‑0095/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että äänestäjillä ei voi olla todellista valinnanvapautta, elleivät he voi tehdä äänestyspäätöstään oikean tiedon pohjalta, ja että oikeus tiedonvälityksen vapauteen ja lehdistönvapauteen ovat vapaiden vaalien perusedellytyksiä;

B.  toteaa, että tiedotusvälineillä tulee olla vapaus välittää kansalaisille tietoa joutumatta poliittisen, taloudellisen tai muunlaisen painostuksen kohteeksi ja ammattietiikkaa asianmukaisesti noudattaen;

C.  toteaa, että autokraattiset hallinnot ja erilaiset eturyhmät käyttävät tiedotusvälineitä vaikuttaakseen yleiseen mielipiteeseen valeuutisilla ja käydäkseen järjestelmällisiä disinformaatiokampanjoita vastapuolen ehdokkaita, aktivisteja ja toimittajia vastaan;

1.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön tehokkaita strategioita, joilla vaaliprosessia suojataan uhalta, jonka muodostavat informaation manipulointi ja aiheeton propagandan levittäminen sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä;  

2.  kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan uudelleen niiden sääntelyjärjestelmiä, jotka koskevat vaalikampanjoiden käsittelyä tiedotusvälineissä;

3.  kehottaa jäsenvaltioita asettamaan sekä julkisille että yksityisille lähetystoiminnan harjoittajille velvoitteen uutisoida vaalikampanjoista rehellisesti ja puolueettomasti, ellei näin ole jo tehty;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus