PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 125kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o slobodi medija kao uvjetu za demokratske izbore


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o slobodi medija kao uvjetu za demokratske izbore  
B8-0095/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da birači ne mogu imati slobodu izbora ako o mogućnostima tog izbora nisu dobro informirani i budući da su pravo na slobodu informiranja i slobodu medija ključni preduvjeti za slobodne izbore;

B.  budući da mediji moraju biti slobodni kako bi informirali javnost i ne podlijegati bilo kakvom političkom, gospodarskom ili drugom pritisku te da pritom moraju voditi računa o dužnom poštovanju profesionalne etike;

C.  budući da se autokratski režimi i interesne skupine koriste medijima kako bi manipulirali javnim mnijenjem iznošenjem lažnih vijesti te provodili koordinirane kampanje dezinformiranja kojima je cilj napadati kandidate iz opozicije te aktiviste i novinare;

1.  poziva države članice da provedu učinkovite strategije za zaštitu izbornog procesa od prijetnje koju predstavljaju manipulacija informacijama i neopravdana propaganda preko društvenih i drugih medija;  

2.  poziva države članice da preispitaju regulatorne okvire kojima se uređuje medijsko praćenje izbornih kampanja;

3.  poziva države članice da, ako to već nije učinjeno, za javne i privatne radiodifuzijske medije propišu obvezu praćenja izbornih kampanja na pravedan i nepristran način;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 28. veljače 2019.Pravna napomena