PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl žiniasklaidos laisvės kaip demokratinių rinkimų sąlygos


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl žiniasklaidos laisvės kaip demokratinių rinkimų sąlygos  
B8‑0095/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi rinkėjai neturi pasirinkimo laisvės, jeigu jų pasirinkimas nėra pagrįstas informacija, ir kadangi teisė į informacijos laisvę ir žiniasklaidos laisvė yra būtinos laisvų rinkimų sąlygos;

B.  kadangi žiniasklaidai turi būti leidžiama laisvai informuoti visuomenę be jokio politinio, ekonominio ar kitokio suvaržymo ir deramai vadovaujantis profesine etika;

C.  kadangi autokratiniai režimai ir interesų grupės naudojasi žiniasklaida ir skleidžia melagingas naujienas siekdami manipuliuoti viešąja nuomone ir vykdo koordinuotas dezinformacijos kampanijas rengdami išpuolius prieš opozicijos kandidatus, aktyvistus ir žurnalistus;

1.  ragina valstybes nares įgyvendinti veiksmingas strategijas, siekiant apsaugoti rinkimų procesą nuo manipuliavimo informacija ir klaidinančios propagandos, vykdomos naudojant socialinius tinklus ir kitas žiniasklaidos priemones;  

2.  ragina valstybes nares persvarstyti savo reguliavimo sistemas, kuriomis reglamentuojamas informavimas apie rinkimų kampanijas žiniasklaidoje;

3.  prašo valstybių narių, jei jos to dar nepadarė, įpareigoti valstybines ir privačias transliuojamosios žiniasklaidos priemones teisingai ir nešališkai nušviesti rinkimų kampanijas;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas