PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la libertatea mass-mediei ca o condiție pentru alegeri democratice


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la libertatea mass-mediei ca o condiție pentru alegeri democratice  
B8‑0095/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât electoratul nu poate avea libertatea de alegere dacă alegerea respectivă nu este luată în cunoștință de cauză și întrucât dreptul la libertatea de informare și libertatea mass-mediei sunt condiții prealabile esențiale pentru organizarea de alegeri libere;

B.  întrucât mass-media trebuie să aibă libertatea de a informa publicul, fără a fi supusă niciunei presiuni politice, economice sau de altă natură, și cu respectarea eticii profesionale;

C.  întrucât regimurile autocratice și grupurile de interese recurg la mass-media pentru a manipula opinia publică cu știri false și a organiza campanii coordonate de dezinformare, cu scopul de a ataca candidații din tabăra opusă, activiștii și jurnaliștii,

1.  îndeamnă statele membre să pună în aplicare strategii eficiente pentru a proteja procesul electoral de amenințarea reprezentată de manipularea informațiilor și propaganda necuvenită prin intermediul mijloacelor de comunicare sociale sau al altor mijloace de informare;  

2.  invită statele membre să își revizuiască cadrele de reglementare referitoare la acoperirea mediatică a campaniilor electorale;

3.  solicită statelor membre să impună mass-mediei publice și private, dacă nu a făcut-o deja, obligația de a acoperi campaniile electorale în mod corect și imparțial;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Ultima actualizare: 28 februarie 2019Notă juridică