NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 48k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o slobode médií ako podmienke demokratických volieb


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o slobode médií ako podmienke demokratických volieb  
B8‑0095/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže voliči sa nemôžu slobodne rozhodovať, ak ich voľba nie je založená na informáciách, ktoré pochádzajú zo spoľahlivých zdrojov, a keďže právo na slobodný prístup k informáciám a sloboda médií sú základnými predpokladmi slobodných volieb;

B.  keďže médiá musia mať možnosť slobodne informovať verejnosť bez toho, aby boli vystavené akémukoľvek politickému, hospodárskemu alebo inému tlaku a s náležitým zohľadnením profesijnej etiky;

C.  keďže autokratické režimy a záujmové skupiny využívajú médiá na manipuláciu verejnej mienky prostredníctvom falošných správ a vedú koordinované dezinformačné kampane zamerané na útok proti kandidátom z radov opozície, aktivistom a novinárom;

1.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonávali účinné stratégie na ochranu volebného procesu pred hrozbou informačnej manipulácie a neprimeranej propagandy prostredníctvom sociálnych a iných médií;  

2.  vyzýva členské štáty, aby prehodnotili svoje regulačné rámce upravujúce mediálne pokrytie volebných kampaní;

3.  žiada členské štáty, aby pre verejné a súkromné vysielacie médiá zaviedli povinnosť, ak ju už nezaviedli, informovať o volebných kampaniach spravodlivo a nestranne;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 28. februára 2019Právne oznámenie