PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 125kWORD 47k
5.2.2019
PE631.710v01-00
 
B8-0095/2019

v skladu s členom 133 Poslovnika


o svobodi medijev kot pogoju za demokratične volitve


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o svobodi medijev kot pogoju za demokratične volitve  
B8-0095/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker volivci ne morejo imeti proste izbire, če ta izbira ni dobro utemeljena, in ker sta pravica do svobode obveščanja in svoboda medijev osnovna pogoja za svobodne volitve;

B.  ker mediji ne smejo biti pod nobenim političnim, ekonomskim ali drugim pritiskom in morajo svobodno obveščati javnost, pri tem pa morajo tudi ustrezno upoštevati poklicno etiko;

C.  ker avtokratski režimi in interesne skupine uporabljajo medije za manipulacijo javnega mnenja z lažnimi novicami in izvajajo usklajene kampanje dezinformiranja za napade na kandidate nasprotnega tabora, aktiviste in novinarje;

1.  poziva države članice, naj izvajajo učinkovite strategije za zaščito volilnega postopka pred grožnjo manipulacije informacij in neprimerno propagando v družbenih in drugih medijih;  

2.  poziva države članice, naj pregledajo svoje regulativne okvire, ki urejajo medijsko poročanje o volilnih kampanjah;

3.  poziva države članice, ki tega še niso storile, naj za javne in zasebne radiodifuzijske medije uvedejo obveznost, da pošteno in nepristransko krijejo volilne kampanje;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

Zadnja posodobitev: 28. februar 2019Pravno obvestilo