Postup : 2019/2574(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0128/2019

Předložené texty :

B8-0128/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0130

NÁVRH USNESENÍ
PDF 144kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.353v01-00
 
B8-0128/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Branislav Škripek za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))  
B8-0128/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o jaderných zbraních středního doletu (dále jen „smlouva INF“), kterou dne 8. prosince 1987 podepsali ve Washingtonu prezident USA Ronald Reagan a generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ze dne 21. října 2018, v němž hrozil, že Spojené státy od smlouvy INF odstoupí,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ze dne 1. února 2019, v němž potvrdil, že Spojené státy od smlouvy INF odstoupí,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina ze dne 2. února 2019, v němž potvrdil, že ruská vláda pozastavuje účast Ruska na smlouvě INF,

–  s ohledem na prohlášení týkající se smlouvy INF, které vydali dne 4. prosince 2018 v Bruselu ministři zahraničí zemí NATO,

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové na sedmé konferenci EU o nešíření a odzbrojení, která se konala ve dnech 18. až 19. prosince 2018 v Bruselu,

–  s ohledem na společné prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO podepsané dne 10. července 2018 v Bruselu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že smlouvu o INF podepsaly Spojené státy a Sovětský svaz v roce 1987 jako dohodu o kontrole zbraní eliminující veškeré pozemní balistické střely a střely s plochou dráhou letu s doletem mezi 500 a 5 500 km včetně odpalovacích zařízení;

B.  vzhledem k tomu, že do května 1991 bylo v souladu s podmínkami této smlouvy odstraněno asi 2 692 střel; vzhledem k tomu, že poté následovalo deset let inspekcí na místě; vzhledem k tomu, že na základě smlouvy INF bylo nakonec odstraněno více než 3 000 střel obsahujících jaderné hlavice;

C.  vzhledem k tomu, že smlouva INF hrála po více než tři desetiletí klíčovou úlohu při zajišťování bezpečnosti Evropy a jejích partnerů v NATO;

D.  vzhledem k tomu, že NATO a Spojené státy opakovaně vyjadřovaly znepokojení nad ruskými kroky v oblasti vývoje raketových střel, zejména pokud jde o raketový systém 9M729, jenž podle nich smlouvu INF porušuje;

E.  vzhledem k tomu, že dne 21. října 2018 oznámil prezident USA Donald Trump, že Spojené státy mají v úmyslu odstoupit od smlouvy, a to z důvodu jejího porušování ze strany Ruska;

F.  vzhledem k tomu, že po vypršení šedesátidenní lhůty stanovené pro Rusko, aby smlouvu opět začalo v plném rozsahu plnit, Spojené státy dne 1. února 2019 platnost smlouvy formálně pozastavily; vzhledem k tomu, že dne 2. února 2019 pozastavilo platnost smlouvy i Rusko;

G.  vzhledem k tomu, že po odstoupení od smlouvy Rusko zahájilo práce na nových systémech balistických a nadzvukových střel středního doletu; vzhledem k tomu, že Spojené státy rovněž oznámily plány na výzkum a vývoj týkající se zbraní, které smlouva INF zakazuje;

H.  vzhledem k tomu, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Rusko, aby využilo šestiměsíční lhůtu, kterou nabídly Spojené státy, a znovu začalo v plném rozsahu smlouvu plnit;

I.   vzhledem k tomu, že Rusko opakovaně popřelo, že by v období 2014–2017 smlouvu porušilo, což vedlo ke ztrátě důvěry v provádění smlouvy INF;

J.  vzhledem k tomu, že ještě předtím, než Spojené státy oznámily odstoupení od smlouvy, Rusko potvrdilo, že na začátku roku 2019 rozmístí 1 200 km východně od Moskvy mezikontinentální balistické střely RS-26;

K.  vzhledem k tomu, že Čína, která není smluvní stranou smlouvy INF, výrazně rozšířila svůj raketový arzenál včetně nosičů – disponuje např. vícenásobnými bojovými hlavicemi MIRV a ponorkami třídy Jin nesoucími balistické střely –, exponenciálně zvýšila dolet i počet svých balistických střel, jenž se nyní odhaduje na 1 200 balistických střel krátkého doletu, 200 až 300 balistických střel středního doletu a 75 až 100 mezikontinentálních balistických střel, a vzniká tedy otázka, zda není zapotřebí nová smlouva, která by zavazovala Spojené státy, Rusko i Čínu;

1.  podporuje další pokračování smlouvy INF jakožto úhelného kamene celosvětového nešíření zbraní a domnívá se, že tato smlouva hrála po tři desetiletí klíčovou roli při zajišťování míru a bezpečnosti v Evropě;

2.  souhlasí s prohlášením ministrů zahraničních věcí zemí NATO, že Rusko vyvinulo raketové systémy, které jsou v rozporu se smlouvou INF a které ohrožují euroatlantickou bezpečnost; souhlasí i s posudkem NATO, že Spojené státy své povinnosti plynoucí ze smlouvy INF v plném rozsahu plní;

3.  žádá Rusko, aby co nejdříve začalo smlouvu INF v plném rozsahu a ověřitelným způsobem opět plnit, a naléhavě je žádá, aby se zasazovalo o dlouhodobou budoucnost této dohody;

4.  uznává význam, který má pro budování důvěry v provádění smlouvy INF a každé další dohody posilující strategickou stabilitu a bezpečnost plná transparentnost a dialog;

5.  zásadně podporuje iniciativy, které se snaží posilovat nešíření zbraní a odzbrojování, a vybízí k obnovení konstruktivního dialogu mezi Spojenými státy a Ruskem, jenž by usiloval o pevnější pravidla a záruky, pokud jde o raketové a jaderné kapacity obou států;

6.  je i nadále plně odhodlán podporovat účinnou mezinárodní kontrolu zbraní, odzbrojení a nešíření zbraní;

7.  upozorňuje na význam jednoty mezi Spojenými státy a jejich partnery v NATO pro udržení euroatlantické bezpečnosti a odrazujícího a obranného přístupu aliance;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi a členům Kongresu Spojených států, prezidentovi Ruské federace a členům ruské Státní dumy a Rady federace.

 

 

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění