Postopek : 2019/2574(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0129/2019

Predložena besedila :

B8-0129/2019

Razprave :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0130

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 147kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.354v01-00
 
B8-0129/2019

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU (2019/2574(RSP))


Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vplivu na EU (2019/2574(RSP))  
B8-0129/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 21 naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije z naslovom Skupna vizija, enotno ukrepanje: močnejša Evropa,

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2016 o jedrski varnosti in neširjenju jedrskega orožja(1),

–  ob upoštevanju agende OZN za razorožitev(2),

–  ob upoštevanju cilja trajnostnega razvoja OZN 16, ki spodbuja miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj(3),

–  ob upoštevanju pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega (v nadaljnjem besedilu: pogodba INF) z dne 8. decembra 1987 med Združenimi državami Amerike in Zvezo sovjetskih socialističnih republik (ZSSR)(4),

–  ob upoštevanju izjave ameriškega zunanjega ministra z dne 2. februarja 2019, v kateri naznanil namero ZDA, da se bodo umaknile iz pogodbe INF(5),

–  ob upoštevanju izjave o pogodbi INF, ki so jo 4. decembra 2018 podali ministri za zunanje zadeve držav Nata(6),

–  ob upoštevanju izjave o tem, da Rusija ni spoštovala pogodbe INF, ki jo je 1. februarja 2019 podal Severnoatlantski svet(7),

–  ob upoštevanju s tem povezanih izjav organizacij civilne družbe, zlasti izjave mednarodne kampanje za jedrsko razoroževanje (ICAN), ki je prejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2017, z dne 1. februarja 2019 z naslovom Umik ZDA iz pogodbe INF predstavlja nevarnost za Evropo (in svet)(8),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je pogodba INF od obeh strani zahtevala, da uničita svojo zalogo jedrskih in konvencionalno oboroženih balističnih in manevrirnih izstrelkov, ki se izstreljujejo s tal, z dosegom med 500 in 5500 km, pri tem pa jima je prepovedovala posedovanje, proizvodnjo in preizkušanje letenja takšnih izstrelkov;

B.  ker je pogodba INF prispevala k izgradnji in krepitvi stabilnosti v obdobju hladne vojne, saj je močno zmanjšala število izstrelkov v Evropi, kar pomeni, da se je uspeh pogodbe INF najbolj poznal ravno v Evropi; ker je pogodba INF dandanes še vedno steber mednarodnega miru in stabilnosti ter je kritičnega pomena za kolektivno varnost v Evropi in po svetu;

C.  ker skupna prizadevanja Rusije in ZDA iz leta 2007, da bi pogodbo INF preoblikovale v večstransko pogodbo, s predložitvijo predloga v okviru OZN niso uspela privabiti podpore drugih držav z jedrskimi zmogljivostmi;

D.  ker je Obamova administracija leta 2014 navedla, da je Rusija kršila svoje obveznosti iz pogodbe INF, ki prepoveduje posedovanje, proizvodnjo ali preizkušanje letenja manevrirnih izstrelkov, ki se izstreljujejo s tal, z dosegom med 500 in 5500 km oziroma posedovanje in proizvodnjo lanserjev za te izstrelke; ker so naknadna poročila, ki jih je v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 objavilo ministrstvo ZDA za zunanje zadeve, ponovila trditve ZDA o nadaljnji kršitvi pogodbe s strani Rusije;

E.  ker so ZDA leta 2017 ob 30. obletnici pogodbe INF napovedale, da bodo v odziv na dejstvo, da Rusije te pogodbe ne izpolnjuje, uporabile diplomatska, vojaška in gospodarska pravna sredstva v okviru posebne komisije za preverjanje iz pogodbe INF, pri tem pa razvile tehnologijo izstrelkov, skladno s pogodbo INF in z možnostjo nadgradnje, ter sankcionirale ruske subjekte, udeležene pri razvoju prepovedanih sistemov manevrirnih izstrelkov;

F.  ker je predsednik Trump 20. oktobra 2018 napovedal, da se bodo ZDA umaknile iz te pogodbe, ker Rusija ne izpolnjuje zahtev in Kitajska v njej ne sodeluje; ker je državni sekretar ZDA Mike Pompeo 4. decembra 2018 po srečanju zunanjih ministrov držav Nata napovedal, da so ZDA ugotovile, da Rusija bistveno krši pogodbo ter da bodo v 60 dneh kot pravno sredstvo prenehale izpolnjevati svoje obveznosti, razen če bo Rusija začela dosledno in preverljivo izpolnjevati obveznosti;

G.  ker so se zunanji ministri držav Nata 4. decembra 2018 seznanili, da Rusija krši pogodbo INF, in jo pozvali, naj se čim prej vrne k doslednemu in preverljivemu izpolnjevanju obveznosti iz pogodbe;

H.  ker bi morebiten konec pogodbe lahko vodil k stopnjevanju napetosti med državami z jedrskimi zmogljivostmi, k nesporazumom in k novi oboroževalni tekmi;

I.  ker bi nepodaljšanje drugih glavnih pogodb o nadzoru nad orožjem, kot je Pogodba med Združenimi državami Amerike in Rusko federacijo o ukrepih za nadaljnje zmanjšanje in omejitev strateškega napadalnega orožja („Novi START“), resno škodilo mednarodnemu režimu za nadzor nad orožjem, ki že desetletja omogoča stabilnost v zvezi z jedrskim orožjem, svet pa bi ostal brez pravno zavezujočih, preverljivih omejitev zalog jedrskega orožja;

J.  ker širjenje jedrskega orožja povečuje varnostna tveganja; ker širjenje jedrskega orožja povečuje tudi tveganje, da bi jedrsko orožje prišlo v roke nedržavnim akterjem, kot so teroristične mreže in organizacije;

K.  ker je kampanja ICAN, prejemnica Nobelove nagrade za mir, pozvala vse države, naj ratificirajo pogodbo o prepovedi jedrskega orožja;

1.  želi spomniti na ambicije EU, da bi bila svetovni akter za mir, in poziva k razširitvi njene vloge pri svetovnih prizadevanjih za razoroževanje in neširjenje orožja, v njenem delovanju in politikah pa si je treba prizadevati za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti ter podpirati mednarodno ureditev, ki temelji na pravilih;

2.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi napovedi ZDA, da bodo zamrznile svoje obveznosti iz pogodbe INF in da bodo v šestih mesecih od pogodbe odstopile; je zaskrbljen zaradi nevarnosti, ki jo to pomeni za svetovno varnostno okolje in varnostno okolje EU, ter se boji, da bi to poslabšalo odnose med državami z jedrsko oborožitvijo;

3.  poziva Rusijo, naj pokaže dosledno in preverljivo izpolnjevanje obveznosti, da bi odpravili pomisleke, ki so jih izrazili ZDA in NATO, ter omogočili nadaljevanje pogodbe INF;

4.  poziva ZDA in Rusijo, naj podvojijo svoja diplomatska prizadevanja, da bi vzpostavile konstruktiven dialog, ki bi upošteval interese in pomisleke obeh strani, ter naj se pogajajo v dobri veri, da bi zaščitile pogodbo INF, preden bo odstop ZDA začel veljati avgusta 2019;

5.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (PP/VP) Federico Mogherini, naj vzpostavi dialog z državami pogodbenicami INF, da bi obnovila čezmejno zaupanje; poziva Svet in PP/VP, naj sprožita pobudo pod vodstvom EU, da bi si prizadevali za preoblikovanje pogodbe INF v večstransko pogodbo, ki bi vključevala vse države z jedrskimi zmogljivostmi, med njimi vsaj Ljudsko republiko Kitajsko;

6.  poziva PP/VP in Komisijo, naj Parlamentu predložita svojo skupno oceno učinka na evropsko varnost, če zaščita, ki jo pogodba INF nudi Uniji in njenim državljanom, ne bi več veljala; poudarja, da odločno nasprotuje novi oboroževalni tekmi in ponovni militarizaciji na evropskih tleh;

7.  poziva PP/VP, naj predloži predloge za okrepitev razpoložljivega strokovnega znanja na področju neširjenja orožja in nadzora nad njim v EU ter zagotovi, da bo EU prevzela odločno in konstruktivno vlogo pri razvoju in okrepitvi svetovnih prizadevanj za neširjenje orožja, ki temeljijo na pravilih, ter strukture nadzora nad orožjem in razoroževanja;

8.  poudarja, da negotova prihodnost pogodbe INF ne bi smela ogroziti drugih sporazumov za nadzor nad orožjem; zlasti poziva ZDA in Rusijo, naj podaljšata sporazum Novi START, preden bo leta 2021 potekel;

9.  meni, da bi bil svet brez orožja za množično uničevanje varnejši za vse; ponovno izraža polno zavezanost ohranjanju učinkovitih mednarodnih režimov za nadzor nad orožjem, razoroževanje in neširjenje orožja kot temelju za svetovno in evropsko varnost; izraža popolno podporo procesom OZN, delu UN-ODA ter agendi za razorožitev, ki jo je začel generalni sekretar OZN António Guterres; želi spomniti na svojo zavezanost izvajanju politik, namenjenih napredku pri zmanjšanju in uničenju vseh zalog jedrskega orožja ter uresničitvi sveta brez jedrskega orožja;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje sodelovanje, državam članicam, Natu in Organizaciji združenih narodov.

(1)

UL C 215, 19.6.2018, str. 202.

(2)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(3)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(4)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(5)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(6)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(7)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(8)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo