<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0134/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно прилагането на европейска стратегия за насърчаване на общата идентичност и европейската култура чрез кино и телевизионни сериали</Titre>


<Depute>Иноченцо Леонтини</Depute>


B8‑0134/2019

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно прилагането на европейска стратегия за насърчаване на общата идентичност и европейската култура чрез кино и телевизионни сериали

Европейският парламент,

 като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като подчертава необходимостта да се насърчават съвместни инициативи на европейско равнище в областта на културата и образованието, насочени по-специално към младите поколения с цел насърчаване на чувството за принадлежност към Европейския съюз;

Б. като подчертава масовото разпространение сред европейските граждани на филмови продукции, и по-специално на телевизионни сериали;

В. като припомня, че съгласно теорията на политическия анализатор Джоузеф Най потенциалът за привличане на дадена държава или на група държави не се съдържа изключително в  икономическата и военната им сила, а се захранва чрез разпространение на собствената им  култура и исторически основополагащи ценности;

1. призовава Комисията да представи предложения в подкрепа на европейските филмови продукции в производството на филми и телевизионни сериали, които са в състояние да популяризират сред широката общественост историческите факти и героите, които характеризират европейската история и по-специално европейската интеграция.

Последно осъвременяване: 7 март 2019 г.Правна информация