<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0134/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o realizaci evropské strategie na podporu společné evropské identity a kultury prostřednictvím filmu a televizních seriálů</Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8-0134/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o realizaci evropské strategie na podporu společné evropské identity a kultury prostřednictvím filmu a televizních seriálů

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k nutnosti podporovat společné evropské iniciativy kulturního a vzdělávacího charakteru, které by se zaměřovaly zejména na budoucí generace, a to s cílem posilovat pocit sounáležitosti s Evropskou unií;

B. vzhledem k ohromnému rozšíření filmové produkce, a zejména televizních seriálů, mezi evropskými občany;

C. vzhledem k tomu, že jak uvádí politolog Joseph Nye, nepředstavuje potenciální atraktivnost národa nebo skupiny národů pouze jejich hospodářská nebo vojenská moc, ale také rozšířenost jejich kultury a základních historických hodnot;

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy zaměřené na podporu evropské filmové produkce s cílem výroby filmů a televizních seriálů, které budou moci u široké veřejnosti podporovat lepší poznání historických skutečností a osobností význačných pro evropské dějiny, a zejména pro dějiny evropské integrace.

 

Poslední aktualizace: 7. března 2019Právní upozornění