FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 122kWORD 47k
13.2.2019
PE635.359v01-00
 
B8-0134/2019

jf. forretningsordenens artikel 133


om gennemførelse af en europæisk strategi til fremme af den fælles identitet og den europæiske kultur gennem film og tv-serier


Innocenzo Leontini

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af en europæisk strategi til fremme af den fælles identitet og den europæiske kultur gennem film og tv-serier   
B8‑0134/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det er nødvendigt at fremme fælles initiativer på europæisk plan på kultur- og uddannelsesområdet, som specielt er rettet mod de yngre generationer med henblik på at fremme en følelse af et tilhørsforhold til EU;

B.  understreger den enorme spredning blandt europæiske borgere af filmproduktioner og navnlig tv-serier;

C.  der henviser til, at som det er blevet fremført som en teori af politologen Joseph Nye, er en nations eller en gruppe af nationers tiltrækningspotentiale ikke alene dens økonomiske og militære magt, men næres gennem udbredelsen af dets kultur og historiske grundværdier;

1.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om at støtte europæiske filmproduktioner i produktionen af film og tv-serier, der blandt den brede offentlighed er i stand til at fremme et større kendskab til historiske fakta og de personligheder, der har karakteriseret europæisk historie og navnlig europæisk integration.

 

Seneste opdatering: 1. marts 2019Juridisk meddelelse