<Date>{12/01/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0134/2019</NoDocSe>
PDF 118kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 133</TitreRecueil>


<Titre>filmide ja teleseriaalide kaudu Euroopa kultuuri ja ühise identiteedi edendamise Euroopa strateegia rakendamise kohta </Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8‑0134/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek filmide ja teleseriaalide kaudu Euroopa kultuuri ja ühise identiteedi edendamise Euroopa strateegia rakendamise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A. rõhutades, et Euroopa Liitu kuulumise tunde suurendamiseks tuleb Euroopa tasandil edendada eelkõige noorematele põlvkondadele suunatud kultuuri- ja haridusalaseid ühisalgatusi;

B. rõhutades, et filmid ja eelkõige teleseriaalid on Euroopa kodanike seas väga populaarsed;

C. tuletades meelde, et politoloog Joseph Nye teooria kohaselt ei seisne ühe riigi või riikide kogumi potentsiaalne atraktiivsus mitte ainult selle majanduslikus ja sõjalises võimsuses, vaid seda toetab ka kultuuri ning ajalooliste alus- ja etalonväärtuste levik;

1. palub komisjonil esitada ettepanekud, mille eesmärk on toetada Euroopa filmitööstust niisuguste filmide ja teleseriaalide tootmisel, mis võimaldavad suurendada laia üldsuse teadlikkust ajaloolistest faktidest ja isikutest, kes on kujundanud Euroopa ajalugu ja eelkõige Euroopa integratsiooni ajalugu.

Viimane päevakajastamine: 6. märts 2019Õigusalane teave