<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0134/2019</NoDocSe>
PDF 119kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>yhteisen identiteetin ja eurooppalaisen kulttuurin edistämistä elokuvien ja televisiosarjojen kautta koskevan EU:n strategian laatimisesta </Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8‑0134/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys yhteisen identiteetin ja eurooppalaisen kulttuurin edistämistä elokuvien ja televisiosarjojen kautta koskevan EU:n strategian laatimisesta

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A. korostaa, että EU:n tasolla on tarpeen edistää yhteisiä kulttuuri- ja koulutusalan aloitteita, jotka olisi suunnattava erityisesti nuorille sukupolville, jotta voidaan myötävaikuttaa siihen, että kansalaiset tuntevat Euroopan unionin omakseen;

B. korostaa, että unionin kansalaiset katsovat valtavan paljon elokuvia ja vielä enemmän televisiosarjoja;

C. muistuttaa, että yhteiskuntatieteilijä Joseph Nyen teorian mukaan jonkin kansakunnan tai kansakuntien ryhmän vetovoima ei perustu pelkästään sen taloudelliseen ja sotilaalliseen vahvuuteen vaan myös sen kulttuurin ja perustavanlaatuisten historiallisten arvojen levittämiseen;

1. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia sellaisen eurooppalaisen elokuva- ja televisiosarjatuotannon tukemiseksi, jonka avulla voidaan edistää suuren yleisön tarkempaa tietämystä sellaisista historiallisista tapahtumista ja henkilöistä, jotka ovat muovanneet Euroopan ja erityisesti sen yhdentymisen historiaa.

Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus