<Date>{13/02/2019}13.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0134/2019</NoDocSe>
PDF 120kWORD 47k

<TitreType>TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN</TitreType>

<TitreRecueil>de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta</TitreRecueil>


<Titre>maidir le straitéis Eorpach a bhunú chun féiniúlacht choiteann Eorpach agus cultúr Eorpach a chur chun cinn trí bhíthin na scannánaíochta agus sraitheanna teilifíse </Titre>


<Depute>Innocenzo Leontini</Depute>


B8‑0134/2019

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le straitéis Eorpach a bhunú chun féiniúlacht choiteann Eorpach agus cultúr Eorpach a chur chun cinn trí bhíthin na scannánaíochta agus sraitheanna teilifíse

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. ag leagan béim ar an ngá atá le tionscnaimh chomhchoiteanna maidir le cultúr agus oideachas, atá dírithe ar an ógra go háirithe,  a chur chun cinn ar an leibhéal Eorpach, chun a dtuiscint siúd ar bheith ina mball den Aontas Eorpach a spreagadh;

B. de bhrí go bhfuil an-ghnaoi ag saoránaigh na hEorpa ar léiriúcháin scannáin, agus ar shraitheanna teilifíse go háirithe;

C. de bhrí, mar a chaith Joseph Nye, eolaí polaitiúil, de mheath-thuairim, nach é an chumhacht gheilleagrach agus mhíleata atá ag náisiún, nó ag cnuasach náisiún, agus é sin amháin, atá ina léiriú ar a tharraingtí is a d’fhéadfaidís a bheith, ach, ina theannta sin, go gcuirtear an tarraingteacht sin chun cinn trí chultúr agus luachanna stairiúla fothaithe na náisiún úd a chraobhscaoileadh;

1. Á iarraidh ar an gCoimisiún tograí a thíolacadh chun tacú le comhlachtaí léiriúcháin Eorpacha scannáin agus sraitheanna teilifíse a léiriú trínar féidir, i measc an ghnáthphobail, feasacht níos fearr ar ar imigh sa stair agus ar na daoine a d’fhág a lorg ar stair na hEorpa, agus ar stair lánpháirtíocht na hEorpa go háirithe, a chur chun cinn.

An nuashonrú is déanaí: 6 Márta 2019Fógra dlíthiúil