PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 130kWORD 47k
13.2.2019
PE635.359v01-00
 
B8-0134/2019

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos strategijos, kuria siekiama per kiną ir televizijos serialus skatinti bendrą tapatybę ir Europos kultūrą, įgyvendinimo


Innocenzo Leontini

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos strategijos, kuria siekiama per kiną ir televizijos serialus skatinti bendrą tapatybę ir Europos kultūrą, įgyvendinimo   
B8‑0134/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  pabrėždamas būtinybę skatinti bendras Europos lygmens iniciatyvas kultūros ir švietimo srityje, kurios pirmiausia būtų skirtos ateities kartoms, siekiant skatinti priklausymo Europos Sąjungos bendruomenei pojūtį;

B.  pabrėždamas didelį kino ir ypač televizijos serialų populiarumą tarp Europos piliečių;

C.  primindamas, kad, kaip teigė politologas Joseph Nye, potencialas suvienyti tautą ar tautų grupę neslypi vien ekonominėje ir karinėje galioje, bet yra skatinamas skleidžiant konkrečios valstybės kultūrą ir istorines pamatines vertybes;

1.  ragina Komisiją teikti pasiūlymus, skirtus Europos kino produkcijos kuriamiems filmams ir televizijos serialams remti, kad jie teiktų plačiajai visuomenei galimybę daugiau sužinoti apie istorinius įvykius ir asmenybes, palikusius ryškų pėdsaką Europos ir ypač Europos integracijos istorijoje.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas